לפני דקות אחדות סיימה ועדת העליה והקליטה דיון מיוחד בכנסת בסוגיית גל העליה האחרון מתימן לבקשת סגן השר לשיתוף פעולה אזורי ח"כ איוב קרא שליווה קבוצה זו במבצע המיוחד להעלאתם ארצה. סגן השר קרא אמר בדיון: "העלאת יהודים ממדינות בהם ישנה סכנה לחייהם הוא צורך לאומי והדבר נמצא מעל כל מחלוקת פוליטית או אחרת"

כלים
עולי תימן בכנסת עם סגן השר איוב קרא
עולי תימן בכנסת עם סגן השר איוב קרא

קרא ביקש לכבד את הסיכומים שהיו עם משרד הקליטה שהעלייה מתימן תהיה בשיוויון מבחינת הזכויות לרבות משכנתא ושכר דירה עם העליה מאתיופיה. מנכ"ל משרד הקליטה הודיע בוועדה שאכן יהיה שיוויון במענקי משכנתאות בין שתי העדות.

בעניין שכר הדירה הודיעה הסוכנות היהודית בישיבה שתעשה בדיקות מקיפות כדי שדמי השכירות שמשלמים יהודים מתימן יהיו דומים לשכירות שמשלמים אחיהם האתיופים. נקבע דיון המשך לשם בדיקת כל הנושאים שהועלו בועדה.

משה יחיא נהרי מהעולים התימנים שהגיעו לפני כמה ימים הודה לכל הגורמים שעסקו בהעלאת היהודים במיוחד לסוכנות וגילה שבעבר ביקר את סגן השר קרא בכנסת כתייר. קרא הפגיש אותו עם גורמים שונים בישראל, משה חזר לתימן מצוייד עם המסמכים וההבטחות ,דבר שהביא לגל העלייה האחרון מתימן כאמור.