מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 11 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה.

כלים
צילום:רשות מקרקעי ישראל
צילום:רשות מקרקעי ישראל

כמחצית מהמקרים, חמש פלישות, פונו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 4 מבנים בלתי חוקיים חדשים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. בנוסף פונו 8 מבנים נוספים, 5 גדרות, 2 מכולות ומצבור קש – כולם הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 12 מבנים ב-11 ניסיונות פלישה בלתי חוקיים, שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב בניגוד לחוק וללא היתר.

ב-5 מתוך 11 הפינויים שתוכננו ברחבי הנגב, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות ופינויים באופן עצמי כדי להימנע מאובדן חומרי הבנייה בתהליך הפינוי ומתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, ארבעה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואיים, ששוב הפרו בכך פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, ליד משמר הנגב, מבנה קל וגדר שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק. באזור דודאים פינו המפקחים 2 מכולות, מבנה קל ושתי גדרות. בביר הדאג' פונו 3 מבנים קלים נוספים וכן מצבור קש שאוכסן על אדמות המדינה ללא היתר. בשני מקרים נוספים של צווי סילוק פולשים בישוב פורעה, שכללו שלושה מבנים קלים ושתי גדרות בשתי פלישות נפרדות, הפולשים ביצעו הריסות עצמיות על מנת להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים הללו המפקחים השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר קרקעות המדינה.

במסגרת 3 צווים מינהליים של משרד הפנים בועדה המחוזית בישוב ביר הדאג', בוצעו הריסות עצמיות של המבנים שהוקמו ע"י הפולשים ברחבי הנגב, מאחר והפולשים ביקשו להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

"מפקחי רמ"י פועלים באופן שוטף כנגד הפלישות לאדמות המדינה, קטנות כגדולות, ובכל רחבי הארץ. המפקחים מבהירים לפולשים כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם לא יפנו את הקרקע יהיו חשופים לתביעות כספיות ופליליות. אנו עדים לכך שמדיניות האכיפה אפקטיבית כאשר פולשים רבים מחליטים לבצע הריסות עצמיות כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים לעצמם ולמדינה הוצאות מיותרות בגין פינויים." אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS