עיריית בני-ברק פועלת, בשיתוף-פעולה עם חב' נת"ע (הרכבת הקלה), כדי שהרכבת הקלה תהיה קלה לציבור לא רק בעת הפעלתה בעוד שנים אחדות, מבת-ים, דרך תל-אביב, רמת-גן, בני-ברק ופתח-תקוה, אלא גם להקל ולשפר, ככל הניתן, את המצב, כיום, של עומסי התנועה בצמתים, בכניסות וביציאות לעיר הנגרמים כתוצאה מעבודות הרכבת

כלים
הסדרי תנועה חדשים בגלל עבודות הרכבת הקלה
הסדרי תנועה חדשים בגלל עבודות הרכבת הקלה

מדיניות זו של העירייה נקבעה והובעה ע"י הרב חנוך זייברט, ראש העיר, במהלך פגישותיו עם נציגי המשטרה ומשרד התחבורה ובהנחייתו להרב חנוך זיידמן, מנהל אגף התשתיות והפיתוח של העירייה, העומד בקשר יומיומי רצוף עם הנהלת חב' נת"ע והצוות המקצועי המרכזי של החברה.

במסגרת זו, נקבע כחלק מהמדיניות העירונית, שתתבצע עמידה על המשמר, להביא למירב השינויים התנועתיים האפשריים, לנוכח העומסים הגדולים וכלי-הרכב הרבים בצמתים ולפעול להקל על הציבור, ככל הניתן, באמצעות פיתרונות תנועתיים שנבדקו ע"י מומחי תנועה, בתיאום עם חב' נת"ע.

לצורך זה, יצאו לסיור ממושך, לאורך-כל רח' ז'בוטינסקי, שבו מתבצעת עבודת הענק של חב' נת"ע, ובהן הקמת המסלול התת-קרקעי של הרכבת הקלה ושתי תחנות- רח' ב"ג ורח' אהרונוביץ- מר יהודה בראון, מנכ"ל חב' נת"ע; מר חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של העירייה; מר ז'אן ברטל, מהנדס התנועה של החברה וגב' עירית נחמני, מנהלת התמרור של נת"ע.

במהלך הסיור, נבדקו מצבי העומסים בכביש, ובעיקר בצמתים, הועלו הצעות לפיתרונות תנועתיים, ונקבע זמן מוגדר לביצועם, ואכן, לאורך כל השבוע בוצעה שורה של שינויים ושיפורים, המביאים להקלה במצב בצמתים, תוך תיאום מסודר וקבוע עם העירייה.

בין הפעולות שבוצעו היתה הסדרת הכניסה והיציאה לרחוב אהרונוביץ מכיוון רח' ז'בוטינסקי, שבצומת במקום היתה השתרכות של שורה ארוכה של כלי-רכב ופקקים בצמתים הסמוכים. כדי להקל על העומסים, נוסף נתיב בכניסה וביציאה, כך שגם מרח' ז'בוטינסקי ימינה לרח' אהרונוביץ ישנם, כיום שני מסלולי פניה, ובנוסך לכך גם בוצעו הסדרים חדשים למניעת נהגים שהתפרצו עד כה מכיוון רח' הירדן וגרמו בכך לחסימת הצומת לכל הכיוונים, ובעקבות זאת, פקקי תנועה ארוכים.

בעיה זו נפתרה ע"י ביצוע הסדרים חדשים ביציאה מרחוב הירדן לרחוב אהרונוביץ. פעולה נוספת שכבר בוצעה לשיפור המצב היא עדכון הזמנים ברמזורים שבצומת רחוב אהרונוביץ- רח' ז'בוטינסקי, וזאת כדי לקצר את זמני ההמתנה מרחוב אהרונוביץ לרח' ז'בוטינסקי.

הסדרי תנועה חדשים נקבעו גם בצומת מרכזי אחר: רחוב רבי עקיבא, פינת רח' ז'בוטינסקי, שגם בסמוך לו החלו להתבצע עבודות תשתית להקמת הרכבת התת-קרקעית בצומת רח' ב"ג. במסגרת זו, גם סומנו שני נתיבים ביציאה מרח' רבי עקיבא.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, הוסיף כי, אין ספק, כי עדיין יהיו קשיים בתנועת כלי-הרכב בצמתים, רבי עקיבא פינת רח' ז'בוטינסקי וברחוב אהרונוביץ פינת רח' ז'בוטינסקי וסביבתם, שכן מדובר בפרוייקט של שנים בהיקפי ענק, אך ברור גם שכתוצאה מהמאמצים המרובים והפיתרונות התנועתיים שבוצעו, ככל הניתן, בהתאם למדיניותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובביצועו המקצועי של הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה, חלו שיפורים חשובים להקלה במצב, אך הקלה נוספת תלויה גם בכיבוד הנהגים ההדדי בצמתים ותכנון מראש של זמני היציאה מהעיר של נהגי כלי-הרכב, בהתחשב במצב הקיים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS