המכון הישראלי לדמוקרטיה על חוק "עונש מוות למחבלים": "הצעה שלא נשענת על כל ראיה מחקרית ליעילותה במלחמה נגד הטרור; עלולה להפוך לתמריץ לארגוני הטרור לחטוף חיילים ואזרחים כקלפי מיקוח"

לקראת העלאתה של הצעת חוק "עונש מוות למחבלים" להצבעה בוועדת השרים לחקיקה ביום א' הקרוב, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לשרים להתנגד לה.

בחוות דעת שניסחו פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, נטען, כי קיימים פגמים קשים בהנחה כי הצעת החוק תסייע לתכלית שלה נועדה- התמודדות עם איום הטרור.

פוקס וקרמינצר, מציינים כי הצעת החוק המנומקת ב-4 שורות בלבד, מתעלמת מן העובדה שאין כל ראיות מחקריות בדבר ההרתעה של עונש מוות, לא כל שכן, כשמדובר במחבלים המוכנים להסתכן בחייהם. בנוסף, בשל התהליך המשפטי שיידרש בין אירוע הרצח ובין ההוצאה להורג,, עלול להיווצר תמריץ לארגוני הטרור לחטוף חיילים או אזרחים, שישמשו כקלפי מיקוח בכדי לסכל את הוצאתם להורג של המחבלים.

עוד כותבים קרמינצר ופוקס, כי ההצעה לוקה בחוסר סמכות חוקית היות שהכנסת איננה הריבון באזור יהודה ושומרון ואיננה יכולה להחיל את החוק באזור ולכפות דבר על שר הביטחון ומפקד האזור הצבאי.

הצעת החוק גם סותרת ישירות את הוראות אמנת ז'נבה הרביעית בנוגע להגנת אזרחים בימי מלחמה (סעיף 75), הקובעת כי אין לשלול מנידונים למוות את הזכות לבקשת חנינה. לכן, מדובר בהסדר חריג שאין לו אח ורע בעולם, באופן סלקטיבי על בני אוכלוסיה ספציפית- הפלסטינים.

לבסוף, מסכמים כותבי חוות הדעת, כי: "הצעת חוק זו עלולה להכניס את ישראל למועדון "מכובד" של מדינות כדוגמת סין, צפון קוריאה ואיראן. מדובר בהצעה דרמטית המוגשת ללא הסבר ראוי ומבלי להתייחס לשיקולים הרלוונטיים ולהשפעותיה, בשאלות חוקתיות. זהו מקרה מובהק של זילות הליך החקיקה. הצעה זו פוגעת קשות בכבוד האדם ומבקשת להשית עונש אכזרי ובלתי אנושי והיא תפגע קשות ביחסה של החברה בישראל ליחס של קדושת חיי אדם ובתדמיתה של ישראל בעולם".