מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי יחידת יואב במשטרת ישראל, פינו במבצע אכיפה אדמות מדינה שנזרעו על ידי פולשים בשטח כולל של כ-3,098 דונמים, ברחבי הנגב. המפקחים חרשו את השדות בכדי להסיר את הגידולים. כמחצית מהגידולים הוסרו מאזור המשמש כשטח אימונים פעיל של צה"ל

מבצע אכיפה נגד החקלאות הבלתי חוקית בנגב: רשות מקרקעי ישראל פינתה כ-3,000 דונם שנזרעו בניגוד לחוק
מבצע אכיפה נגד החקלאות הבלתי חוקית בנגב: רשות מקרקעי ישראל פינתה כ-3,000 דונם שנזרעו בניגוד לחוק

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשותמקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, בליווי כוחות של שוטרי משטרת ישראל מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו פונו כ-3,098 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו עליהן גידולים חקלאיים ללא היתר ובניגוד לחוק.

מסיגי הגבול פלשו לקרקע ציבורית וזרעו אותה במטרה להשיג רווחים כספיים לכיסם הפרטי תוך כדי ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי רמ"י שאיתרו את הפלישות לאדמות המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה, פעלו מהר ופינו את הקרקע שהוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי, תוך כדי שימוש באמצעים חקלאיים. שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.

במסגרת הפעילות פונו 1,527 דונם באזור פורעה ובאזור שטח אש 522 פונו 1,571 דונמים נוספים שנזרעו בניגוד לחוק וללא היתר. סה"כ פונו כ-3,098 דונם של גידולים חקלאיים בלתי חוקיים על אדמות מדינה ברחבי הנגב.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י: "מדובר במקרה של פשיעה כלכלית על חשבון הציבור לו שייכות האדמות. הפולשים גם פלשו אל אדמות מדינה וביצעו עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם עשו זאת באמצע שטח אש ובכך נחשפו לסיכון ממשי לחייהם. המדינה מאפשרת לשכור קרקעות חקלאיות ולעבדן בקלות ובמחירים שווים לכל נפש ובאזורים שאינם מסוכנים לשוהים בהם. אנו מציעים לחקלאים המקומיים לפעול כחוק ובכך לוודא כי יבוליהם אינם מפונים מהקרקע"