המכון הישראלי לדמוקרטיה על הצעת החוק לאיסור שימוש במערכות הכריזה בבתי תפילה: הצעה שנועדה לפגוע בחופש הדת ובציבור המוסלמי במסווה של צורך בטיפול במפגעי רעש; בחוק הנוכחי קיימים הכלים לטיפול בנושא באופן מלא"

לקראת הדיון ביום ראשון (6.3.16) בוועדת השרים לענייני חקיקה, בהצעת החוק המבקשת לאסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה, נשלחה חוות דעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים להתנגד לה.

כותבי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר, עו"ד אלי בכר וד"ר עמיר פוקס, מציינים, כי ההצעה איננה נחוצה היות ובחוק כיום, נאסר על גרימת רעש במקרים בהם הוא חזק או בלתי סביר.

עוד מוסיפים הכותבים, כי אין ספק שמדובר בהצעה שמטרתה להגביל ולפגוע רק בפעילותם של מסגדים ולא כפי שמנסים להציג מגישיה, בבתי תפילה בכלל, מאחר ואלו היחידים העושים שימוש במערכות כריזה מהסוג המתואר בהצעה.

בנוסף, מבקשים קרמניצר, בכר ופוקס להצביע על העובדה, כי דברי ההסבר לחוק מעלים חשש שמטרתו למנוע את השימוש במערכות כריזה בשל העברת מסרים לאומיים - דבר שאין לו כל קשר למפגעי רעש.

לפיכך מסכמים הכותבים: "מדובר בהצעה שמטרתה אינה לטפל במפגע כזה או אחר, אלא לפגוע בחופש הדת. אם יקודם חוק זה, הוא עלול לעורר ולעודד את השסעים ולהצטייר ככזה שנועד לפגוע בציבור המוסלמי. לכן, ראוי שממשלה המחויבת לנורמות שלטון שוויוניות ולהגנה על חופש הדת, לא תאפשר להצעת החוק להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל".