אושר לקריאה שניה ושלישית: ניצולי שואה יוכלו לתבוע החזר שכר טרחה שנה נוספת. ניצולי שואה ששילמו שכר טרחה עודף בגין טיפול בבקשה לקבלת פיצויים, יוכלו לדרוש את ההחזר, שנה נוספת. כך אושר היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שניה ושלישית, בדיון שנערך בהצעת חוק נכי רדיפות הנאצים של ח"כ שולי מועלם-רפאלי.

כלים

חוק נכי רדיפות הנאצים קובע מגבלת שכר טרחה אשר ניתן לגבות בעד טיפול בתביעות לקבלת תגמולים, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ולפי חוק התביעות של קרבנות השואה. תיקון לחוק שנחקק לפני כשנה קבע, כי ניצולי שואה יכולים לתבוע החזר בגין שכר טרחה עודף (מעבר לתעריף שנקבע בחוק) שהם שילמו לגורם שטיפל בבקשתם תוך שנה. המועד האחרון להגשת הבקשה להשבת עודף שכר הטרחה, הוגבל לשנה (עד ליום י"ט בטבת תשע"ו 31 בדצמבר 2014). עקב החשש כי ניצולי שואה רבים החמיצו את ההזדמנות למצות את זכותם להחזר שכר הטרחה, הצעת החוק מבקשת להאריך את המועד בשנה נוספת.

החוק קובע, כי שכר הטרחה בגין טיפול בתביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יעמוד על ארבע דרגות תשלום. התעריף המינימאלי יעמוד על סך 473 ₪, אם הסכם שכר הטרחה והגשת התביעה נעשו לאחר מתן החלטה מנהלית. ובמקסימום 5,960 ₪, אם ההחלטה המנהלית ניתנה לאחר שהוגש הערעור לבית המשפט.

שכר הטרחה בגין טיפול בתביעה לפי חוק התביעות של קרבנות השואה, נקבע כי ככל שהוגשה התביעה או הערעור לפני מועד התיקון לחוק הגרמני, ובמועד זה היו התביעה או הערעור תלויים ועומדים, שכר הטרחה לא יעלה על 7.5% מהתשלום למפרע שניתן לתובע, או 25,000 ₪, לפי הנמוך. ככל שלא הוגש תביעה או ערעור, במועד התיקון לחוק הגרמני, שכר הטרחה בעד הטיפול בבחירה בין שתי החלופות יעמוד על סך של 473 ₪.

כתוצאה מתלונות רבות שהגיעו מניצולים, הצעת החוק מבהירה כי ניצולים שזכאים לקבל החזר שכר טרחה, יקבלו אף את המע"מ שהם שילמו בגין שכר הטרחה. בנוסף, ייאסר על המייצגים לגבות מהניצולים "דמי טיפול" בגין טיפולם של עורכי הדין בבקשתם להחזר שכר הטרחה. הצע"הח מבהירה אף את תקרת שכר הטרחה המקסימאלית שעורכי הדין יורשו לגבות בבקשות לקבלת קצבאות מכח החוק הגרמני לתשלום קצבאות לעובדי הגטאות.

יוזמת הצעת החוק ח"כ שולי מועלם-רפאלי אמרה "הצעת החוק מאזנת בין זכויות ניצולי השואה לתמורה הוגנת להשקעה שהשקיעו עורכי הדין. צריך לזכור שההטבות שניצולי השואה מקבלים, זה לא מעט בזכות השקעה של עורכי הדין". אני בטוחה אמרה מועלם "כי כל מי שמסייע לניצולי שואה, תמיד בא ממקום טוב".

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי שתמך בהצעת החוק אמר כי ההצעה הונחה על שולחן הוועדה לאחר שנערכו התייעצויות ודיונים עם הגורמים הנוגעים בדבר, וכי ההצעה מבצעת את האיזון הראוי.

עורכי דין רבים שהופיעו בוועדה טענו כי החוק מיותר ויגרום לעורכי דין צעירים שלא יעבדו בסכומים כאלו. הפגיעה תהיה בראש ובראשונה בניצולי השואה כיון שלא יהיה מי שיטפל בהם. על טענה זו השיבה עו"ד שרי ורדי מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים "ניצולים יכולים לפנות אלינו לקבל ייצוג ללא תשלום". עוד נטען, כי ההצעה הינה חקיקה רטרואקטיבית.

עו"ד דורית עטיה-גנות אמרה "ייצגתי כ-600 ניצולי שואה מלוב ונאבקתי למענם 10 שנים, הרשות ניהלה נגדנו מלחמת חורמה. שקל שחוק אחד לא לקחתי. רצתי עשרות פעמים לבתי המשפט ברחבי הארץ הלכתי לבתי הניצולים כדי להחתים אותם. בסופו של הליך גביתי שכר טרחה הולם. וכעת אתם רוצים שאני יחזיר 90% מהכסף שקיבלתי. האם המדינה תשלם לי על שנים שעבדתי? שאלה בכאב. בניגוד לטענות עורכי הדין, נציגת לשכת עורכי הדין אמרה כי הלשכה תומכת בהצעת החוק.

ח"כ יואב בן צור אמר "על הרופאים נאמר טוב שברופאים לגיהינום. זה לא נאמר על עורכי דין. צריך לציין כי רוב עורכי הדין, פועלים כשורה. אלא שמיעוטם מוציא לעז על חבריהם".

גב' שרה זילברשטיין מהמשרד לאזרחים ותיקים אמרה "בדיון הזה התבלבלנו לגמרי. עורכי הדין הפכו למסכנים וניצולי השואה לעושקים".

כאמור, הצעת החוק אושרה היום בוועדה ותועבר להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS