מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי יחידת יואב במשטרת ישראל, פינו במבצע אכיפה מרוכז אדמות מדינה שנזרעו על ידי פולשים בהיקף של כ-2,800 דונמים, ברחבי הנגב. המפקחים חרשו את השדות בכדי להסיר את הגידולים.

מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו פונו כ-2,847 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים
מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו פונו כ-2,847 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, בליווי כוחות של שוטרי משטרת ישראל מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו פונו כ-2,847 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו עליהן גידולים חקלאיים ללא היתר ובניגוד לחוק.

מסיגי הגבול פלשו לקרקע ציבורית וזרעו עליה ללא היתר, במטרה לגרוף ממון לכיסם על חשבון אדמות המדינה, תוך ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי רמ"י פינו את הקרקע באמצעים חקלאיים והחזירו אותה למאגר הקרקעות הציבורי. שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.

במסגרת המבצע פונו באיזור ירוחם שדות בשטח של כ-840 דונם. באזור נבטים ותל-שבע נחרשו 1,965 דונם נוספים שנזרעו בניגוד לחוק וללא היתר. בנוסף פונו 28 דונם שנזרעו ללא היתר בישוב חורה וגם בישוב לקיה פונתה פלישה במסגרתה נזרעו 14 דונם. הפינויים בוצעו מתוקף חוק המקרקעין. סה"כ פונו כ-2,847 דונם של גידולים חקלאיים בלתי חוקיים על אדמות מדינה ברחבי הנגב.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י: "מדובר בפשיעה כלכלית על חשבון הציבור לו שייכות הקרקעות. פולשים העוסקים בחקלאות בלתי חוקית תופסים תאי שטח אדירים בנגב למרות שהמדינה מאפשרת לשכור קרקעות חקלאיות ולעבדן בקלות ובמחירים שווים לכל נפש. רוב אדמות המדינה החקלאיות בנגב עומדות להשכרה עונתית לחקלאים, בעלויות סמליות של כ- 3₪ לדונם ל- 9 חודשים. בכל מקרה לא נאפשר לתפוס אדמות מדינה בניגוד לחוק."