מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 10 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול, 9 מתוכם פונו על ידי הפולשים עצמם

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 10 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, אשר כללו מסגד בלתי חוקי באיזור ירוחם, ו-9 מבנים נוספים ברחבי הנגב, כולם נבנו בניגוד לחוק וללא היתר.

במסגרת ביצוע צו סילוק פולשים פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, מסגד בלתי חוקי שהוקם ללא היתר סמוך לירוחם, על אדמת המדינה. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

הישג מרשים לאכיפה נרשם כאשר בכל הפינויים שתוכננו השבוע ברחבי הנגב פרט לאחד – 9 מתוך 10 מקרים, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות ופינויים באופן עצמי כדי להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

"מפקחי הרשות פועלים בכל עונות השנה במטרה להגן על אדמות המדינה מפני מסיגי גבול אשר גוזלים את אדמות הציבור לשימושם הפרטי בניגוד לחוק. המפקחים מגישים לפולשים התראות ומבהירים לפולשים כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם יפונו הם חשופים לתביעות והוצאות בגין פינויים ולכן עדיף להם לבצע פינויים עצמיים. מדיניות אכיפה זו מוכיחה עצמה כאשר בשטח פולשים רבים מחליטים לבצע פינויים עצמיים כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים לקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.