אורוה לסוסים שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה בעכו, המיועדות להקמת שכונת מגורים, פונתה ע"י מסיגי הגבול שניסו להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה ובסיוע השיטור הקהילתי של עכו. הפולשים שהקימו אורווה על קרקע לא להם נאלצו להתפנות לאחר שמפקחי הרשות הבהירו להם כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם יפונו לפי החוק ואף ייתבעו על עלויות הפינוי

כלים
עכו: פולשים שהקימו בניגוד לחוק אורוה לסוסים על אדמות מדינה המיועדות למגורים נאלצו להתפנות מהשטח בעקבות פעולות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל
עכו: פולשים שהקימו בניגוד לחוק אורוה לסוסים על אדמות מדינה המיועדות למגורים נאלצו להתפנות מהשטח בעקבות פעולות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל

פלישה לאדמות המדינה בעכו פונתה ע"י מסיגי הגבול, תושבי העיר שהשתלטו על שטח בצפון מערב שכונת ברבור שבעכו עליו הקימו אורווה לסוסים בה שהו 3 סוסים שונים. האורווה נבנתה בניגוד לחוק וללא היתר על אדמות המדינה המיועדות לבנייה למגורים. הפלישה אותרה על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל במסגרת הפעילות השוטפת שמקיימת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו לפולשים התראה והזהירו את הפולשים כי מדובר בעבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וכי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם יוגשו נגדם אף תביעות כספיות בהן יידרשו להחזיר לקופת המדינה את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע ואת עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות הפעלת כוח האדם והציוד המכני הנדסי.

בעקבות ההתראה שהוגשה להם ושיחה שקיימו מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה וכן נציגי השיטור הקהילתי של עכו עם הפולשים, הבינו הפולשים את נחישותם של גורמי האכיפה והחליטו לפנות את הקרקע בעצמם כדי להמנע מהמשך תביעות – כספיות ופליליות - בגין פלישתם.

הפולשים פינו את הסוסים, הרסו את המבנה בעצמם והשיבו את הקרקע לידי המפקחים, אשר תפסו חזקה בקרקע והשיבו אותה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי. המפקחים שילטו את המקום בשלטי אזהרה המתריעים מפני פלישות חוזרות או נוספות.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון-חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר במסיגי גבול שהקימו לעצמם אורווה פרטית כדי לשכן את סוסיהם – למרות שהקרקע היא קרקע ציבורית שלא הוקצתה להם ובמקום אמורה אף לקום שכונת מגורים. בשנים האחרונות מדיניות האכיפה המחמירה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל מצליחה להביא לאלפי מיקרים של פינויים עצמיים, בהם הפולשים מעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם כדי לא להיות חשופים לתביעות פליליות וכספיות. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו למלא את תפקידם בהגנה על הקרקעות הציבוריות מפני עברייני מקרקעין, לפי הוראות החוק ובתי המשפט".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS