במבצע אכיפה מרוכז בו השתתפו מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, מפקחי משרד הפנים ובסיוע כוחות משטרה, באיזור מתקן חולות נהרסו ופונו 24 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו בניגוד לחוק על אדמות מדינה. מדובר על מבנים שהוקמו ע"י מסתננים בפאתי המתקן ושימשו את הפולשים לצורך פנאי, בילוי ומסחר. הישג לאכיפה נרשם כאשר 18 מתוך 24 המבנים פונו ונהרסו ע"י הפולשים עצמם, שהעדיפו לפנות את השטח בעצמם כדי להימנע מתביעות

כלים

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, לטיפול בתופעת הפלישה לאדמות מדינה והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו 24 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ללא היתר ע"י פולשים בנגב סמוך למתקן חולות. את הפעילות ליוו שוטרי יחידת יואב של המשטרה.

המבנים אשר נבנו ללא אישור ובניגוד לחוק, ע"י מסיגי הגבול, מהגרי עבודה יוצאי אריתריאה וסודן, נועדו לשמשם לצורך פנאי, בילוי ומסחר, כאשר הם הקימו למעשה שוק ומרכז בילוי ופנאי בו שהו מדי יום מאות אנשים, על קרקעות שכלל לא הוקצו לצורך זה ע"י המדינה.

המפקחים הגישו לפולשים התראות והזהירו אותם כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם, הם יפונו מהשטח לפי החוק ותוגש נגדם תלונה למשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ואף תביעה כספית, בה יידרשו להשיב לקופה הציבורית את עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות האבטחה, כוח האדם והפעלת הציוד המכני.

כאשר המפקחים הגיעו למקום הם מצאו כי כ-18 מבנים פורקו עצמאית ע"י הפולשים שביקשו להמנע מהמשך תביעות. המפקחים פינו והרסו את 6 מבנים הנוספים שנותרו במקום מתוקף צווים מינהליים של משרד הפנים. הקרקע שוטחה והושבה לקדמותה, הציוד של הפולשים הונח בצד על מנת שיוכלו לאסוף אותו בצורה מסודרת והפסולת הושלכה לאתר מורשה.

"מפקחי הרשות פועלים בנחישות על מנת לאתר ולפנות את מסיגי גבול אשר מנסים להשתלט על אדמות מדינה השייכות לציבור כולו. פלישות לאדמות המדינה מהוות עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. בסופו של תהליך כל פלישה מטופלת ומפונה ולכן אנו מציעים לציבור להמנע מניסיונות פלישה אשר יגררו אחריהם פינויים ותביעות משפטיות. ניכר כי מדיניות האכיפה נושאת פירות כאשר ברוב הניכר של הפלישות בוצע פינוי עצמי ע"י הפולשים עצמם." אומר אילן ישורון, מנהל מרחב שמירה דרום ברשות מקרקעי ישראל.