כמה כסף הרוויחה ממשלת ישראל מקיזוז הפיצוי שהיא מעבירה לניצולי שואה מהקצבאות שממשלת גרמניה מעבירה להם, ומה היא עושה בכסף הזה? את השאלות הללו הפנה המשמר החברתי – ארגון מתנדבים הפועל למען חקיקה חברתית ושוויונית - בבקשת חופש מידע שהגיש אתמול (א') למשרד האוצר

כלים

ניצן מתן, רכז חופש המידע של המשמר החברתיבבקשה, שניסח והגיש ניצן מתן, רכז חופש המידע של המשמר החברתי, נשאלו פקידי האוצר:

1. כמה ניצולי שואה מקבלים כיום קצבה מממשלת גרמניה ומהו סכום הקצבה שמקוזז ממנה?

2. מה הסכום השנתי שמקזז משרד האוצר מכלל קצבאות ניצולי השואה המקבלים קצבה מממשלת גרמניה?

3. מה השימוש שעושה המדינה בסכום המקוזז ולאיזו מטרה הוא מיועד?

"המדינה חייבת לנו, האזרחים, דין וחשבון על הכנסותיה ועל יעודן", אומר מתן, "זה נכון תמיד, וזה נכון במיוחד כשמדובר בקצבה שהמדינה חוסכת מאנשים פרטיים על חשבון כסף שהם מקבלים מממשלת גרמניה כפיצוי על סבלם בשואה – וזאת, מבלי להיכנס לשאלה אם יש למדינה זכות לבצע את הקיזוז הזה".

בישראל חיים, לפי הערכות, כ-54 אלף ניצולי שואה המקבלים קצבה מממשלת גרמניה, מתוך קרוב ל-190 אלף ניצולי שואה. שאר הניצולים מקבלים את קצבת הפיצויים מממשלת ישראל בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים. הרנטה הגרמנית עומדת על 2,935 שקלים, ואילו הקצבה הישראלית עומדת על 2,200 שקלים. חוק הטבות ניצולי שואה, שנחקק ב-2014, קובע כי המדינה תקזז את קצבת נכות רדיפות הנאצים מהרנטה הגרמנית. מתחשיב שנערך בכנסת לפי גובה הקצבאות וההערכות על מספר הניצולים, הסתכם בשנת 2015 ההיקף הכולל של הקיזוז על כ-167 מיליון שקלים.

הצעת חוק שהגישו ב-2015 מספר חברי כנסת מסיעות שונות מבקשת להפסיק את הקיזוז ולאפשר לניצולי השואה שמקבלים רנטה מממשלת גרמניה לקבל בנוסף אליה גם את קצבת נכי רדיפות הנאצים מממשלת ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS