ניצחון לסמוטריץ': הצעת חוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ' להסדרת מעמדה של החטיבה להתישבות בהסתדרות הציונית אושרה הלילה סופית בכנסת ותכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

לאחר כחמישה חודשי חקיקה ואין ספור תלאות, כנסת ישראל העבירה היום את חוק החטיבה להתיישבות שיזם ח"כ סמוטריץ' וזכה לגיבוי מלא של סיעת הבית היהודי ובעקבותיה של הקואליציה כולה.

לפני כשנה פרסמה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, חוות דעת שטענה שפעילותה של החטיבה להתיישבות אינה חוקית ועל הממשלה להפסיקה. כך באבחה אחת ביקשה עו"ד זילבר לטעון שמה שבמשך עשרות שנים היה חוקי וזכה לברכתם של יועצים משפטיים רבים הפך לבלתי חוקי. משמעות חוות הדעת היתה סגירת החטיבה והפסקת פעילתה החשובה בתחום ההתיישבות.

ח"כ סמוטריץ', עורך דין במקצועו, למד את חוות הדעת לעומק והגיש הצעת חוק שמסדירה את מעמדה של החטיבה להתיישבות ומאפשרת את המשך פעילותה במתכונת דומה לצורת ההתנהלות עד היום. עיקר טענותיה של עו"ד זילבר בתמצית נגעו להעדר הסמכה בחוק לממשלה לממש את מדיניות ההתיישבות שלה באמצעות החטיבה להתיישבות ולהעדר מנגנונים של מנהל תקין ושקיפות בפעילות החטיבה. החוק שהגיש סמוטריץ', וטופל על ידי יו"ר וועדת החוקה של הכנסת, ח"כ ניסן סלומיאנסקי, פותר את שתי הבעיות. הוא מסמיך את הממשלה לאצול מסמכויותיה לחטיבה להתיישבות וכן מחיל על החטיבה את חוק חופש המידע וחוק חובת המכרזים.

ח"כ סמוטריץ': "כמי שגדל על ערכי הציונות וההתיישבות אני שמח מאד על הזכות שנפלה בחלקי שהחוק הראשון שהעברתי בכנסת ישראל יהיה החוק הזה. זהו חוק חשוב משתי סיבות, ראשית החטיבה להתיישבות היא זרוע חשובה ויעילה מאוד של המדינה בכל הקשור להתיישבות. במאה שנות ציונות החטיבה ליוותה הקמה של מאות יישובים בגליל בנגב וביהודה ושומרון.

מאז שנותיי בעמותת רגבים ועד היום אני עושה מאמצים גדולים לקדם את ההתיישבות בכל רחבי ארץ ישראל, וחוק החטיבה יסייע מאוד בהמשך המימוש של הערכים עליהם גדלתי. אני שמח מאד על כך.

שנית, החוק הזה מבהיר מי מנהל את מדינת ישראל. היום המחוקק קבע שהוא רוצה את פעילותה של החטיבה, מעריך את מסירותם של עובדיה ואת תרומתם לחזון הציוני ומבקש להמשיך לראות בה שליח לחיזוק ההתיישבות. היום הובהר שעם כל הכבוד הרב, ויש כזה, שאנחנו רוכשים לפקידים במשרד המשפטים, המילה האחרונה בעיצוב הנורמות ובקביעה מה ראוי ומה לא נמצאת בידיהם של נבחרי הציבור. היום הובהר שהממשלה נבחרה על מנת למשול ושמוטלת עלינו, המחוקקים, החובה להכריע בסוגיות ולא להשאיר החלטות הרות הגורל בידי הדרג המשפטי.

היום הובהר שלמרות תפיסות עולם הקיימות בחלק מהשמאל הפוליטי בישראל השוללות מכל וכל את המושג התיישבות - הציונות תנצח. במאבק בחודשים האחרונים חברו יחדיו כל הכוחות שהתעייפו מהציונות בכנסת, ומחוצה לה על מנת להפיל את החוק הזה. היום, למרות הכל, הציונות ניצחה."