עינת אדרי הממונה על חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל מקבלת היום פרס לשקיפות שלטונית בטקס שיתקיים הבוקר במוזיאון ארצות המקרא בירושלים, במעמד יו"ר הכנסת מר יולי אדלשטיין ושרת המשפטים הגב' איילה שקד, יוענק פרס שקיפות שלטונית לגב' עינת אדרי הממונה על חוק חופש המדע על פעילותה ברשות מקרקעי ישראל .

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

צוות השופטים בחר בגב' אדרי "לאור ההיקף הגדול של פעילותה בתחום מענה לבקשות מידע. כמו כן הוזכרה מעורבותה האישית בליווי הבקשות גם בשלב העתירות, ובהצלחתה לפעול בתוך הארגון כמיטב יכולתה להגברת השקיפות גם כאשר קיימת התנגדות לעמדתה" צוות השופטים: המנהלת הכללית של משרד המשפטים, גב' אמי פלמור ראש רשות התקשוב הממשלתית, מר יאיר פראנק היועצת המשפטית, התנועה לאיכות השלטון, גב' צרויה מידד-לוזון המכללה למנהל, ד"ר רועי פלד צוות השופטים התכנס ביום א', 26.2.17, התכנס לבחירת זוכי פרס שרת המשפטים לשקיפות שלטונית ודן במועמדים שהוגשו לקבלת פרס שרת המשפטים לשקיפות שלטונית.

בבחירת הזוכים נתנו חברי הצוות את דעתם לשיקולים הבאים: 1. היקף המענה לבקשות מידע.

2. יוזמה אקטיבית בייעול והנגשת המידע לציבור הרחב.

3. החשיבות בעידוד השקיפות במקום הפעילות.

צוות השופטים בחן את כל המועמדויות שהוגשו כולל נתונים אודות היקף הפעילות של הרשות בתחום חופש המידע וכן בחן את היקף התלונות שהגיעו ליחידה הממשלתית (ככל שרלוונטי). לאחר דיון אודות כלל המועמדים ושקלול נתוניהם, החליט צוות השופטים על הענקת הפרס לגב' אדרי על פועלה וציין בנוסף את יוזמותיה, בדגש על הקמת יחידה העוסקת במתן מידע ברשות המקרקעין.