מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע מסיג גבול, מאיר אשואל, תושב ראש העין, שהשתלט על שטח בבעלות המדינה, בגודל 8 דונם, עליו הקים מגרש חנייה בלתי חוקי במטרה לגבות כספים מהציבור.

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בקרקעות קיבוץ גבעת השלושה הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיג הגבול, מאיר אשואל, הקים מגרש חניה בלתי חוקי, כאשר פלש לקרקע חקלאית בבעלות המדינה בשטח של כ- 8 דונם, המהווה חלק מקרקעות קיבוץ גבעת השלושה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אמר בהתייחסו למקרה: "הפולש פשוט החליט 'לעשות קופה' על חשבון הציבור, השתלט על קרקע ציבורית והחל לגבות מהציבור דמי חנייה - למרות שכלל לא הייתה לו הרשאה להשתמש בקרקע. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מפנים מדי שנה מאות פולשים ומסיגי גבול, הגוזלים מהציבור את קרקעותיו".

ממפקחי רשות מקרקעי ישראל נמסר כי מדובר בהסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל. המפקחים פינו את הפולש בהליך הוצאה לפועל של פסק דין בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע הוחזרה לקדמותה והושבה לחזקת הקיבוץ למטרת עיבוד חקלאי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה, ועל עשיית עושר שלא במשפט.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS