"המחאה שביציאתנו מאולם הכינוסים באוני' "בר-אילן", במסגרת כינוס של משרד התמ"ת בנושא תעסוקת חרדים, נועדה להביע את הסתייגותנו הנמרצת מיחס הפטרונות ומהזלזול שנשמעו בדברים של אחד המשתתפים בכינוס" – כך אמר הרב יעקב אשר, ראש עיריית בני-ברק, שנטש את האולם, יחד עם אישי ציבור חרדיים, ובהם הרב יעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין-עילית, ראשי ארגונים ונציגי עיריות שונות

כלים

הרב יעקב אשר הדגיש, כי מאז הוחל הדיון בנושא, התקיימו פגישות מקצועיות שונות, ולפני כשבועיים נטלו חלק שרים, חכי"ם, ראשי עיריות ואנשים מרכזיים בציבור החרדי במפגש מיוחד שהתקיים עם מר בנימין בן-אליעזר (פואד), שר התמ"ת. במפגש זה הועלו הצעות קונקרטיות וביצועיות בתחום זה.

משום כך, הבהיר ראש העיר, "לא יתכן שיקום מרצה מהאוניברסיטה ויצטט בדבריו מתוך טור סאטירי ופוגעני שפרסם באתר ב – YNET לפני חג החנוכה, ובו ישנו תיאור דמיוני מביש של שיח בין אב חרדי לבנו, וגם אם המרצה טען לאחר מכן שהוא אינו מסכים עם תוכן המאמר, הרי שהיה עליו להדגיש בתחילת דבריו שהוא מתכוון לקרוא קטע שנכתב בזלזול מופגן כלפי הציבור החרדי, אך כוונתו היא להסתייג ממנו, ובוודאי שלא לקרותו באופן שמשתמע כלעגני, וזאת בנוסף לאמירות בלתי מכובדות נוספות שנשמעו מפיו. לצערנו, המרצה עשה זאת רק לאחר שעזבנו במחאה את האולם."

לדברי ראש העיר, הוא בטוח שלו היה עומד מאן דהוא בכינוס שעוסק בחברה החילונית ומשמיע הערות סרקאסטיות מסוג זה, או בכינוס של הציבור הערבי היו נשמעות התבטאויות מסוג זה, היתה פורצת סערת-רוחות חמורה ביותר.

הרב יעקב אשר, ראש העיר הדגיש, בד בבד, כי שר התמ"ת וצוות משרדו פועלים, באורח מכובד, בערוצים שונים בגיבוש מדיניות תעסוקה במגזר החרדי.

לקראת הכינוס פירסם משרד התמ"ת מחקר המצביע על כך ששיעור החרדים בעלי השכלה גבוהה שהשתלבו בשוק התעסוקה מגיע ל – 74.3%, כשמחציתם עובדים בענפים עסקיים או בנקאיים, אך, בד בבד, חלקם הגדול מדגיש, כי לו היה עומד סכום כספי גדול לרשותם ממקורות אחרים, הם היו מעדיפים לחזור ללימודים תורניים מלאים.