DKZ_2580 משרד ההסברה והתפוצות, המקיים קשר עם כ-1500 קהילות יהודיות ברחבי העולם, פתח היום קו קשר מיוחד בעקבות העלייה ברמת האיום ופרשת חבילות הנפץ שנחשפה בימים האחרונים. בפנייה שנשלחה למנהיגי הקהילות היהודיות מטעם רונן פלוט, מנכ"ל המשרד, נקראו אנשי הקהילות לצור קשר ולהתריע לגבי אירועים חשודים ואיומים הנוגעים לקהילתם

המשרד יפעיל קו טלפון ייעודי וצוות מקצועי המוסמך לטיפול ומתן מענה לפניות ולהעברתן לטיפול הגורמים המתאימים, הן ברמה הביטחונית והן ברמת המדינית והתאום מול הרשויות המתאימות בחו"ל.

שר ההסברה והתפוצות, יולי (יואל) אדלשטיין: "מדינת ישראל רואה עצמה מחויבת לביטחונם של היהודים בכל מקום בעולם. אנו פועלים באופן שוטף מול הקהילות היהודיות במטרה לעמוד על מצבן הביטחוני והחברתי, לאמוד את היקפן ולחזק את הזיקה בינן לישראל. פתחנו את קו הקשר לאור האירועים האחרונים וחשיפת חבילות הנפץ שככל הידוע יועדו לפגוע בקהילה היהודית בשיקאגו. יזמנו פנייה לכל ראשי הקהילות והזמנו אותם לפרסם את קו הקשר, כדי שאנשיהם יוכלו ליצור עמנו קשר, להתריע על סכנה או לתת מענה לכל שאלה או בקשה".