בית המשפט העליון, בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק, יידון מחר (יום ד' 15.9.10), בעתירה שהוגשה על ידי עוה"ד רם תורן ובנג'י לבנטל ממשרד גדעון פישר ושות' נגד משרד התרבות והספורט, שרת התרבות לימור לבנת, החשב הכללי במשרד האוצר, וההסתדרות הציונית העולמית. יו"ר אמנות לעם, ישראל גל: "לב העתירה הוא למנוע מהשרה לבנת להעביר 12 מיליון ₪ מכספי המדינה לחברה פרטית שמקימה ומייסדה חבר מרכז ליכוד"

כלים

העמותה מבקשת משופטי בג"צ להורות לשרה לבנת להפסיק לאלתר את ההתקשרות בין משרד התרבות להסתדרות הציונית העולמית לחברה פרטית שהקימה השרה, הצפויה לקבל, במקום אומנות לעם, שלא נכנעה לתכתיבי השרה למנות את אנשיה לתפקידים מרכזיים בעמותה בשכר, תקציב של 12 מיליון שקלים לשנת 2010, לצורך הפצת תרבות ואמנות בפריפריה.

כזכור, בחודש אפריל האחרון הודיעה שרת התרבות, לימור לבנת, על הקמת גוף חדש שיסדיר את פעילות המשרד בפריפריה, תחת עמותת אומנות לעם שקיימה מאות אירועי תרבות בפריפריה עד שהשרה החליטה להפסיק את העברת הכספים אליה.

המשרד הודיע על חתימת הסכם עם ההסתדרות הציונית העולמית להקמת גוף חדש, שיפעל לעידוד הפעילות התרבותית בפריפריה. על פי המשרד, הגוף החדש יפעל תחת כנפי ההסתדרות הציונית העולמית ותקציבו יהיה 12 מיליון שקלים בשנה הקרובה. במשרד טענו כי ההסכם אושר על ידי משרד המשפטים והחשב הכללי במשרד האוצר.

העותרים טוענים כי להסכם אין תוקף חוקי, שכן לא פורסם מכרז לחלוקת כספי ציבור למטרת הפצת תרבות ואומנות בפריפריה באופן שיקנה, לפחות למוסדות ציבור רלוונטיים, הזדמנות שווה להתמודד במכרז על ביצוע הפעילות שלשמם נועדו התקציבים האמורים. עוד תובעים העותרים לבטל את הפטור שהקנה החשב הכללי במשרד האוצר למשרד התרבות מעריכת מכרז, ולמנוע העברת כספים באופן פסול ובניגוד לחוק.

בית המשפט אף מתבקש להוציא צו ביניים המורה למשיבים להקפיא או להפסיק לאלתר את כל תהליך ההתקשרות בין משרד התרבות להסתדרות הציונית העולמית, מחשש שמא המשיבים יפעלו לקבוע עובדות בשטח.

טיעון נוסף אותו מעלים העותרים נוגע לעובדה שההסתדרות הציונית העולמית, שקיבלה לידיה את האחריות על קיום אירועי תרבות בפריפריה, אינה מקיימת פעילות בתחום במשך שנתיים לפחות, לא ביצעה את הפעילות ב-20 רשויות מקומיות לפחות בשנה, ואינה יכולה להוכיח ניסיון ויכולת לפעול במגוון תחומים תרבותיים בקרב האוכלוסייה הכללית ואוכלוסיה ייחודית.

לטענתם, ההסתדרות הציונית העולמית הינה גוף המורכב בחלקו אן לא ברובו מגורמים פוליטיים, ולא ניתן להתעלם מהקשר הפוליטי והקואליציוני בין משרד התרבות ושרת התרבות לגורמים הללו.

"נראה כי כספי הציבור נפלו במקרה זה קורבן למהלכים בעלי אוריינטציה פוליטית ולא עניינית, נעדרי שיקולים מקצועיים, בניגוד לסדרי מינהל תקין, הכל על חשבון מוסדות הציבור, שפעלו עשרות בשנים לספק פעילות תרבות ואמנות לתושבי הפריפריה, אשר נמנעה מהם באופן המובהק ביותר הזכות היסודית להתמודד על כספי התמיכה לפי דין", נכתב בעתירה.

העותרים דורשים מבית המשפט להוציא צו ביניים המורה להקפיא את ההתקשרות של משרד התרבות עם ההסתדרות הציונית העולמית, ולהימנע מלהעביר לה כספים עד להכרעה בעתירה.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS