תנועת האישה הדתית-לאומית "אמונה" עתרה היום לבג"צ בדרישה לעכב את מינויים של נציגי לשכת עוה"ד בוועדה למינוי דיינים, כל עוד לא נכללות נשים בוועדה. "אי הכללת נשים בוועדה פוגעת, בסופו של תהליך, במעמדם ובסמכותם של בתי הדין הרבניים, במראית הצדק ובתחושת הציבור כלפיהם" נאמר בעתירה, עליה חתומה יו"ר "אמונה", ליאורה מינקה

כלים

לטענת "אמונה", אי הכללת נשים בהרכב הוועדה, סותרת את העקרונות שבהכרזה על מדינת ישראל, את עקרונות והוראות חוק שיווי זכויות האישה ואת עקרונות חוק יסוד; כבוד האדם וחירותו, ואת הנורמות הנהוגות כיום בחברה ובמדינה.

יו"ר "אמונה", ליאורה מינקה, מציינת בעתירתה, שהוגשה באמצעות עו"ד פנחס מעוז, כי הופרה התחייבות כתובה לתמוך במועמדותה של עורכת דין לוועדה. "אי הכללתה מונע השמעת קול ייחודי וזווית ראייה נשית, בעלת משמעות, בתהליך מינוי הדיינים. הוועדה ללא נציגות נשית היא פגומה ומעוותת".

העתירה (8670/11) מופנית נגד הוועדה למינוי דיינים, נגד לשכת עורכי הדין, נגד הכנסת ושר המשפטים. העותרת דורשת צו ביניים שימנע את כינוסה של הוועדה למינוי דיינים עד למתן החלטה סופית בנושא.

12 שנים כיהנה אישה בוועדה למינוי דיינים, כאשר לצידה עוד תשעה גברים. ארבעה מהם משוריינים סטטוטורית: שני הרבנים הראשיים ושני דיינים.

"גם כבשת הרש הזאת נטרפה. זה מנוגד להיגיון ומנוגד לחוק. ביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, כדאי להזכיר שגם הדרת האישה היא סוג של אלימות". אומרת ליאורה מינקה. "ההיגיון הפשוט קובע שבוועדה למינוי דיינים בתוך מערכת ממלכתית, שלמעלה ממחצית המתדיינים בה הינן נשים, הייתה צריכה להיות עדיפות מספרית לנשים. במקום שבו ההיגיון מנומנם לרגע והרגישות האנושית שקועה בתרדמת, יש לפחות חוק; וזה קובע את הצורך להעניק ייצוג הולם לנשים בכל המסגרות הציבוריות הנבחרות".

שנים ארוכות מנהלת "אמונה" מאבק עיקש לבחירתם של דיינים בעלי השכלה כללית, ששרתו בצה"ל ומעורים בחברה. בינתיים מתמנים עוד ועוד דיינים חרדים, מצופפים את השורות וממלאים את התקנים, בסיוע מודע של לשכת עורכי הדין, המייצגת, לכאורה, עולם ליברלי, פתוח ונאור.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS