כלים

משפטנים: זכויות עובדות בהיריון ומעסיקים נפגעות בשל פנייה שגויה לממונה על תעסוקת נשים בתמ"ת

מידי שנה פונים מאות חברות אל הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת על מנת לקבל היתר לפטר עובדות בהיריון. לדברי עו"ד שרון טייץ, הממונה על עבודת נשים אמורה לבחון האם הפיטורין של האישה נעשו באופן חוקי, והאם העילות המוצהרות לפיטורין אינן מכסות ניסיון של המעסיק לחמוק מאיסוריי החוק.

לדברי עו"ד טייץ, במקרים רבים פיטוריי העובדת אכן מוצדקים, אך המעסיק עושה כל כך הרבה שגיאות בדרך הפיטורין, שהוא כובל את עצמו במו ידיו להוראות החוק, ומחויב להמשיך להעסיק את העובדת, ולשלם לה את מלוא זכויותיה.

מצד שני, עובדות רבות, הנדרשות להגיב לטענות המעסיק בפני הממונה על תעסוקת נשים, לא נעזרות בייעוץ משפטי, ותגובתן החובבנית גורמת לרבות מהן לאבד את זכויותיהן.

איך נערך הדיון על היתר הפיטורין בוועדה של הממונה על עבודת נשים בתמ"ת?

לדברי עו"ד טייץ, מתנהל הדיון במשרד התמ"ת בדומה לערכאה משפטית לכל דבר. הדיון נערך בחדר ובו מתכנסים הצדדים ועורכי דינם, נציג הועדה מטעם התמ"ת (מפקח או מפקחת) וכן כתבן או כתבנית המנהלים פרוטוקול.

המעסיק והעובדת מגישים בקשות ותגובות לבקשות בכתב, ונערכת חקירה של הצדדים. לאחר הדיון ניתנת החלטה, שלא בנוכחות הצדדים.

הנוכחות של המעסיק ושל העובדת בדיון בוועדה הינה חובה, והם רשאים, ואף מומלץ, כי ייעזרו בליווי משפטי מקצועי. אם הועדה תחליט להעניק היתר לפיטוריי העובדת הרי שהפיטורים הללו ייחשבו לחוקיים, ויכנסו לתוקפם מיום מתן ההחלטה.

הפיטורין לא נערכים בדיעבד - מיום הגשת הבקשה, אלא רק במקרים חריגים, כמו למשל, כאשר העילה לפיטורין הייתה פשיטת רגל או פירוק של החברה.

היחס השונה אל עסקים בפירוק או פושטי רגל נובע מכך שברור כי הפסקת עבודתה של העובדת אינו על רקע ההריון שכן החברה הפסיקה את פעילותה ואין כל סיבה לחשוב כי חברה תפסיק את פעילותה העסקית רק בכדי לפטר עובדת בהריון...

מהן השגיאות שעובדות בהיריון עלולות לעשות בדרך למימוש זכויותיהן?

לדברי עו"ד שרון טייץ, פיטורין על רקע הריונה של עובדת הינם לא חוקיים בכל שלב אם הם נעשים בקשר להריון או בגללו, וכמובן הדבר נוגע גם לפיטורים בשל היעדרויות לשם עריכת בדיקות הריון.

הדברים נכונים גם לגבי עובדות שעדיין לא השלימו 6 חודשי עבודה במקום עבודתן שההגנות הקבועות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה עומדות להן. אולם, לדבריה, המעסיקים כמו גם העובדות אשר נוהגים שלא כשורה בכל הנוגע להודעת ההריון והליך הפיטורים עלולים לפגוע בזכויותיהם בצורה קשה.

בין השגיאות השכיחות אותם מבצעים הצדדים בעניין זה :

אי יידוע המעסיק על דבר ההיריון – העובדת לא מחויבת להודיע על הריונה עד החודש החמישי. במקרים רבים, המעסיק עלול לחשוד שהעובדת בהיריון, אך לא לדעת עליו בוודאות. כאשר העובדת בהיריון, אך לא מודיעה על כך למעסיק, הדבר גורם למצב בו המעסיק עלול לפטר את העובדת עקב חשדותיו, וחרף טענותיה כי הפיטורין נעשו על רקע הריונה.

במקרה זה יוכל המעסיק לומר להגנתו שהוא כלל לא ידע כלל שהעובדת בהיריון, כאשר הוא מסר לה שהיא מפוטרת, ויקשה על העובדת להתמודד עם טענתו. חרף כך, הדבר לא יפטור את המעסיק מהצורך להביא עילות טובות פיטוריה של העובדת, שכן, אם העילות קלושות, עשויה גרסתה של העובדת להתקבל, והמעסיק ייאלץ להמשיך להעסיקה, או לשלם לה פיצויים רחבים.

הימנעות מתגובה בכתב - שגיאה רווחת נוספת של עובדות המוזמנות לדיון בוועדה במשרד התמ"ת, היא הימנעותן מהגשת תגובה בכתב לממונה בתמ"ת, עוד בטרם התכנסותה. לדברי עו"ד טייץ - פעמים רבות טענות המעסיק מופרכות, והעובדת חושבת לתומה שתוכל לסתור אותן בעל פה בוועדה.

בכך שהעובדת לא מגישה תגובה בכתב, היא מאבדת נקודות בוועדה, ומותירה רושם מוקדם שאין לה תשובה לטענות המעסיק, ושהיא לא צודקת בטענותיה, רושם שעלול לפגוע בה בדיון עצמו.

דרכי טיעון שגויות – מי שאינו מצוי בחוק להגנת נשים, לא יידע על פי רוב להתייחס לכל טענותיו המשפטיות של המעסיק, גם אם הוא עורך דין. חוסר הבנה זה עלול לגרום לעובדות רבות להגיב בכתב רק כלפי חלק מטענות המעסיק, לסתור את עצמן בדיון עצמו, ולמעשה לשחק לידי המעסיק בתגובתן.

לדברי עו"ד טייץ, כאשר עובדות מגיבות ללא ייעוץ מוקדם מאנשי מקצוע המתמחים בתחום העבודה בישראל, הן עלולות להסב לעצמן נזקים קשים. מומלץ על כן לא לוותר לפחות על פגישת ייעוץ אחת עם עו"ד מומחה בתחום העסקת נשים, שיכין את התגובה בכתב וידריך את העובדת לקראת התכנסות הוועדה, שהיא משמעותית ביותר לקבלת מלוא זכויותיה המוקנות לה בחוק.

אי הגשת אסמכתאות תקפות – לדברי עו"ד שרון טייץ, פנייה לוועדה נגד פיטורים על רקע היריון לא חייבת להיות במועד הפיטורים, אלא גם שבועות וחודשים לאחר הפיטורין, אך למרות זאת, העובדת חייבת להצטייד לפני הדיון באסמכתאות אמינות לימים בהם גילתה שהיא בהיריון.

אסמכתאות אלה יכולות להיות תוצאות בכתב של בדיקות היריון, אישור רפואי להיריון וכדומה. חסרונן של האסמכתאות הללו עלול לפתות את המעסיק לטעון שבהיעדר מסמכים המאשרים את דבר ההיריון בתקופה שקדמה לפיטורין, העובדת כלל לא ידעה בשלב שהיא פוטרה, שהיא בהיריון, ועל כן טענותיה על פיטורין על רקע היריון הן מצוצות מהאצבע.

שגיאות המעסיקים

תפלול מועד הפיטורין - מעסיקים רבים מודעים לכך שחוק עבודת נשים מגן על עובדות בהיריון רק אם אלה השלימו 6 חודשי עבודה לפחות בחברה. מסיבה זו, מנסים מעסיקים רבים לרשום את מועד פיטוריה של העובדת, על תאריך מוקדם יותר מחלוף חצי השנה, לעיתים במספר ימים מועט לפני המועד, או לפטר את העובדת ללא מתן ימי הודעה מוקדמת תוך תשלום דמי חלף הודעה מוקדמת – זאת בכדי שהעובדת לא תשלים 6 חודשי עבודה.

לדברי עו"ד טייץ, במקרים שכאלה מסתכנים המעסיקים בקנס כפול ומכופל, מפני שהמעסיק עלול להיקנס גם בשל התנהלות שלא בתום לב, וכמובן להידרש לשלם סכומים נוספים, על סך מאות אלפי שקלים – המגלמים את מלוא זכויותיה של העובדת על פי חוק עבודת נשים. כמו כן, עלול המעסיק להידרש לקנס נוסף, בשל הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וזאת מפני שהפלה את העובדת בשל הריונה.

פיטורים מוקדמים ללא עילה מוצדקת - מעסיקים רבים מפטרים עובדות בהיריון עוד בטרם מלאו להן 6 חודשי עבודה בחברה, אך עושים זאת בעילות מפוברקות, או לא מוצדקות. לדברי עו"ד טייץ, העילות המוצדקות לפיטוריי עובדים קבועות בחוק, וכך למשל, טענות על בעיות חברתיות של העובדת, טענות על איחורים, או על כך שהיא משוחחת עם קולגות לעבודה בערבית או ברוסית, עלולות שלא להוות עילה מוצדקת מספיק לפיטורין, כמו גם טענת "צמצומים" צריך שתראה מדוע דווקא העובדת בהריון היא זו שצריכה להיות "מצומצמת".

במקרים שכאלה, כאשר העילות לפיטורין לא 'מחזיקות מים', עשויה העובדת לתבוע את המעסיק על כך שהפלה אותה על רקע הריונה, פעולה המנוגדת לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. במקרה שכזה ייאלץ המעסיק להתמודד מול קנסות כבדים, וייתכן שייאלץ לשלם בנוסף את מלוא זכויותיה של העובדת עד אחרי הלידה, כולל דמי לידה דמי אבטלה, 60 יום לאחר הלידה והודעה מוקדמת - סכומים העלולים להסתכם במאות אלפי שקלים.

המעסיק הישיר אחראי – לא הקבלן - יש מעסיקים המעסיקים עובדות קבלן הנכנסות במהלך עבודתן להיריון. חלק מהם מבקשים מקבלני כוח האדם שסיפקו לחברה את העובדות, לדאוג להפסקת עבודתה של עובדת בהיריון. מעסיקים אלה לא מודעים לחוק הקובע שהמעסיק בפועל הוא אחראי מבחינה חוקית על פיטוריה של עובדת בהיריון, גם אם היא עובדת קבלן, ולא רשומה כעובדת של החברה.

במקרים שכאלה יקבע בית המשפט שעל המעסיק בפועל לשלם את זכויותיה של העובדת, על סך מאות אלפי שקלים. לדברי עו"ד שרון טייץ, לצערה, מעטות עובדות הקבלן המודעות לזכויותיהן אלו.

מה הזכויות והסעדים המגיעים לעובדת שפוטרה על רקע היריונה?

לדברי עו"ד שרון טייץ, במצב של פיטורין שלא כדין מעבר ל-6 חודשי עבודה וללא היתר, העובדת זכאית ל:

א. פיצוי מעסיק בגובה מלוא שכרה של העובדת, עד ליום שהיה מותר למעסיק לפטר אותה על פי חוק – כלומר מיום הלידה את מלוא ימי ההודעה מוקדמת ובנוסף 60 יום נוספים אחרי חופשת הלידה .

ב. על כל התקופה הארוכה הזו, שיכולה להמשך חודשים רבים, על המעסיק לשלם לעובדת את מלוא זכויותיה שהיו אמורות להיצבר, כלומר: ימי חופשה, הבראה, פנסיה חובה, פיצויים וכו'.

ג. המעסיק יחויב בתשלום דמי האבטלה שהעובדת הייתה זכאית לקבל, אילולא פוטרה על ידו שלא כדין, וזאת על פי תרחיש בו הייתה העובדת ממשיכה בעבודתה, אך מודיעה שהיא מעוניינת לגדל את הילד ולפרוש מהעבודה בתום חופשת הלידה. לדברי עו"ד טייץ, זכויות אלו, השמורות לעובדות בהיריון, נמנעות מהעובדת עקב פיטוריה, וזאת מפני שכעת נכפתה עליה תקופה ארוכה ללא תלושי שכר וללא תשלום לביטוח הלאומי, שייקפחו את זכויותיה מול המוסד לביטוח לאומי.

ד. תשלום דמי הלידה - אם המוסד לביטוח לאומי לא ישלמם, שכן העובדת שלא עבדה בתקופת ההריון איננה זכאית לתשלום דמי לידה מלאים.

ה. המעסיק אשר פיטר עובדת בשל היריונה, עלול לסבול גם מתשלום פיצוי לעובדת עד 50 אלף שקל, בשל נזק לא ממוני שנגרם לעובדת בשל הפיטורין. לדברי עו"ד טייץ נזק כזה יכול להתבטא במתח, פגיעה בהיריון, סערה רגשית בשל הפתיחה במאבק משפטי ועוד.

אישה שהוכיחה כי פוטרה על רקע היריונה, בחודש הרביעי להיריונה, ובניגוד לחוק עבודת נשים, ומקבלת שכר של 4000 ₪ בחודש – עתידה לקבל פיצוי על סך כ- 100 אלף ₪ אם תפנה לבית הדין לעבודה. לדברי עו"ד טייץ, ככל שהמשכורת גבוהה יותר, כך הפיצוי יעלה בהתאם.

מומלץ שלא לחכות לפיטורין, ולפנות לייעוץ משפטי כבר כאשר היחס של המעסיקים והממונים מתחיל לצרום לאחר שנודע להם דבר ההיריון. ייעוץ זה לעובדת מאפשר לה לדעת איזה דברים לתעד, איזה מסמכים לאסוף וכיצד לנהוג בתרחישים שונים מול המעסיקים המעוניינים לפטרה.

לדברי עו"ד טייץ, גם המעסיקים עשויים לצאת נשכרים מאד מייעוץ משפטי מקצועי בזמן אמת, ולא להסתמך רק על ייעוץ משפטי מעורך הדין של החברה, שעלול שלא להיות בקיא בחוקי העסקת נשים בישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS