מתחתנת? עדיף לך להיות ידועה בציבור. יותר ויותר זוגות בוחרים בשנים האחרונות לוותר על ברית הנישואין ע"מ שבת הזוג לא תזדקק לרחמיו של בית הדין הרבני. זוגות אלו בוחרים, במודע, להיחשב כידועים בציבור. למרבה הפלא, מסתבר שבית המשפט נוטה לפעול ולהעניק זכויות יתרות לידועות בציבור לעומת התייחסותו לנשים נשואות.

כלים

עו"ד דר' רן מובשוביץ המתמחה בדיני אישות מסביר את המושג ידועים בציבור: "ידועים בציבור הם בני זוג אשר מנהלים משק בית משותף, חיים יחדיו חיי אישות ולמראית עין נראים כזוג נשוי לכל דבר עם זאת יש ליחס משקל רב לתפיסה הסובייקטיבית של יחסי בני הזוג בינם לבין עצמם, לעומת מה שמשתקף לעיני הבריות."

עם זאת, מציין עו"ד דר' רן מובשוביץ כי החוק, אינו קובע פרק זמן מינימאלי למצב בו קמות זכויות לידוע בציבור, ולפיכך יתכן מצב בו זוג יחיה יחד מספר חודשים מועטים, ויזכה להגדרת ידועים בציבור. מתוקף כך יזכה הזוג לכל הזכויות המגיעות לזוג נשוי ללא כל צורך להתחתן כדת משה וישראל.

במצבים בהם הגבר והאישה החליטו לפרק את הקשר הזוגי ועולה שאלת חלוקת הנכסים, עשוי בית המשפט להחליט כי הלכת השיתוף אשר חלה על זוגות שנישאו לפני שנת 1973 תחול גם על ידועים בציבור. כלומר, הנכסים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים שייכים לשני הצדדים גם יחד וכי יש לחלוק בהם שווה בשווה בעת הפירוד. עו"ד דר' רן מובשוביץ מציין כי פה טמון ההבדל בין ידועה בציבור, לעומת זכויותיה של אישה שנישאה לאחר שנת 1973. כאשר תרצה אותה אישה נשואה לחלק את הרכוש, יחול עליה הסדר איזון משאבים אשר מחלק את הרכוש בצורה שונה שלא מטיבה עם האישה.

לגבי מזונות לתקופה בה חי הזוג כידועים בציבור, קבעה הפסיקה כי ניתן להחיל על הידוע בציבור חובת מזונות כלפי האישה על פי הסכם הנלמד מעצם החיים המשותפים יחד. "סביר שאישה לא תסכים לחיות עם גבר יחד ולמלא את תפקידיה וחובותיה בלי שתהנה מהזכויות המוקנות," מסביר עו"ד דר' רן מובשוביץ את החלטתו של בית המשפט "ביניהן הזכות לכלכלתה ולפרנסתה. מדברים אלו ניתן להגיע למסקנה כי אין כל צורך לתת עיגון חוקי- רבני בכדי שהאישה תזכה לכל הזכויות המגיעות לה."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS