אושר לקריאה ראשונה: יוארך הניסוי בו הזכאים לגמלת סיעוד מקבלים את הכסף ישירות לידיהם. מקבלי שירותי סיעוד יוכלו לבחור: מלוא הגמלה לידיהם ובאחריותם לשלם למטפל, או שחברת כוח אדם תעסיק ו'תגזור קופון'

כלים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברי הכנסת כץ ושלי יחימוביץ' (עבודה), לפיה יוארך בשנתיים נוספות הניסוי לבחינת דרך חלופית לקבלת שירותי סיעוד שלא באמצעות גמלה בעין אלא גמלה בכסף, לפי בחירת הזכאי לגמלה.

ח"כ כץ: "אנחנו מעוניינים להמשיך ולבחון את ההיענות של מקבלי גמלת הסיעוד לשתי האפשרויות, ולהעניק להם את זכות הבחירה הבסיסית, הכה מתבקשת".

מרים שמלצר, מינהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי: "יש 17,427 זכאים פוטנציאליים באזורי הניסוי. 904 מהם, המהווים 5% מהזכאים, ביקשו עד כה לקבל את הכסף לידיהם. יש גידול בדרישה לכך במהלך הזמן, אך הוא איטי. הסיבות העיקריות לחוסר המיצוי: טוב למקבלי הגמלה עם המצב הקיים, בו הכסף משולם למטפל באמצעות חברת כוח האדם, ובנוסף, תוספת הכסף המתקבלת כתוצאה מביטול התיווך לא תמיד מספיקה לצרכיהם".

דורון רז, יו"ר איגוד נותני שירותי סיעוד: "מדוע להאריך בפעם השנייה ניסוי שלא הצליח?"

ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה): "אין סיבה לביורוקרטיה המיותרת של העברת כספים דרך עמותות. יש עמותות שמפרישות לעצמן 40% מהכסף. גם אם רק 5% מהזכאים מנצלים את האפשרות לקבל את הכסף ללא תיווך, והם מרוצים- זה בסדר מבחינתי. אנחנו מתקדמים בצורה הגונה ומידתית. תנו צ'אנס לניסוי".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS