מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פינו השבוע פלישה לאדמות המדינה מדרום לשכונת פרדס ניר בלוד, שם תפסו מסיגי גבול אדמות מדינה בשטח של כ-750 מ"ר ללא היתר ובניגוד לחוק. הסגת גבול באדמות המדינה היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

כלים

 מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בלוד הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה מדרום לשכונת פרדס ניר בלוד.

 הפינוי התבצע לאחר שבמהלך אחת הפעילויות שמנהלים מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לניטור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה, אותרו שני תושבים באיזור  פרדס ניר שבלוד כשהם פולשים, כל אחד לחוד, לאדמות המדינה באיזור, המהוות כיום שטח פתוח. הפולשים, שפעלו בנפרד, סיפחו לחצרם אדמות מדינה בשטח כולל של כ-750 מ"ר, ללא היתר ובניגוד לחוק.

 אחד הפולשים, שזהותו ידועה לרשות, הקים על אדמות המדינה סככות ומיקם עליהן ציוד נוסף, מגלשות לילדים וכמות ניכרת של פסולת. מפקחי הרשות הזהירו אותו כי הוא מבצע פלישה לאדמות המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, והסבירו לו כי אם לא יפנה את הקרקע בעצמו תוגש נגדו תלונה במשטרה ולאחר פינויו יהיה חשוף גם לתביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי לקופת המדינה. בעקבות אזהרות המפקחים פינה הפולש את הסככות מהמקום, אך השאיר אחריו ציוד רב ופסולת ולא החזיר את הקרקע לקדמותה כפי שצווה.

 הפולש השני אחסן על הקרקע ציוד בניין וצינורות בטון רבים, ולא פינה אותם מהשטח גם לאחר שהודבקה במקום אזהרה מפורשת.

 מפקחי רשות מקרקעי ישראל הוציאו צו סילוק פולשים לפינוי הקרקע משתי הפלישות, ובמקביל הגישו תלונה למשטרה בגין העבירות הפליליות שבוצעו. המפקחים פינו את הקרקע מהציוד שהושאר עלייה, בליווי שוטרי משטרת לוד, והציבו שלטי אזהרה והתראה המזהירים מפני פלישות חוזרות. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

 עמיר גילת, מנהל מרחב שמירה מרכז ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מסיגי גבול על אדמות המדינה מבצעים פשיעה כלכלית נגד קופת המדינה, כאשר במקום לבקש הקצאת קרקע בדרך חוקית ומקובלת ולשלם את התשלומים המתבקשים לאוצר המדינה, הם תופסים את קרקעות הציבור בכוח. מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ימשיכו לבצע את משימתם בשמירה על הקרקעות הציבוריות, לפי הוראות החוק ובתי המשפט ולטובת הציבור. חשוב לציין את שיתוף הפעולה המקצועי של משטרת לוד שפעלה במהירות נגד העבירות".

 ברשות מקרקעי ישראל מציינים כי ברוב המקרים בהם נדרשת המדינה לבצע הליך משפטי ובסופו פינוי, על מנת להחזיר את הקרקע לרשותה, מוגשת נגד הפולשים תביעה כספית, בה הם נדרשים להחזיר לקופת המדינה את דמי השימוש בקרקע וכן את העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי שמשמש לפינוי הפלישה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS