פולש שהשתלט על אדמת מדינה המיועדת לצאת בקרוב לשיווק למגורים במרכז כפר קאסם, גידר אותה והציב במקום קראוון לשימושו הפרטי, ללא היתר ובניגוד לחוק, נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

כלים

מסיג גבול שהשתלט על מגרש המיועד לצאת בקרוב לשיווק במסגרת מכרז למגורים, נאלץ לפנות קרקעות מדינה עליהן השתלט שלא כדין, לאחר שנתפס במהלך ביקורת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולש גידר את הקרקע והציב עליה קראוון לצורך מגורים, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק. 

הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-1,000 מ"ר, אותרה במסגרת הפעילות השוטפת שמבצעת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, לאיתור פלישות לקרקעות המדינה ועבירות מקרקעין ברחבי הארץ. 

 המפקחים הגישו לפולש התראה והבהירו למסיג הגבול כי מדובר בעבירה של הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי עליו לפנות את הקרקע, אם לא תוגש נגדו תלונה במשטרה והוא יפונה מהקרקע בליווי שוטרים.

 בנוסף, הובהר לפולש כי במיקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה אליהן פלשו, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

 לאחר שהפולש לא התפנה מהמקום, הוגשה נגדו תלונה בתחנת המשטרה כפר קאסם בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור ובמקביל הוגש לו צו סילוק פולשים.

 בעקבות הגשת התלונה במשטרה וקבלת צו הסילוק מהקרקע, הבין הפולש את נחישותם של המפקחים, והעדיף לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולשים.

 הפולש פירק את הגדר והקראוון שהציב על קרקעות המדינה אותן תפס והחזיר את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והיא צפויה, כאמור, לצאת בקרוב לשיווק במסגרת מכרז למגורים עבור תושבי כפר קאסם.

 עמיר גילת, מנהל מרחב שמירה מרכז בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "הפינויים העצמיים מהווים חיסכון משמעותי לקופת המדינה והם הישג משמעותי למדיניות האכיפה התקיפה של הרשות. מסיגי גבול שלא יתפנו בעצמם ותידרש פעולת אכיפה לפינויים, לא רק שייתבעו להחזיר למדינה את כל עלויות הפינוי לרבות עלויות כוח האדם הכוללות את שכר המפקחים והשוטרים וכן עלויות הפעלת הציוד המכני – וההנדסי, אלא אף יוגשו נגדם גם תלונות במשטרה בגין עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור - עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS