זעם בישראל מהודעת ראש ממשלת פולין כי לא ישיב את הרכוש שנשדד מהיהודים בתקופת השואה. יו"ר התאחדות יוצאי פולין בישראל, לילי הבר, מבקשת מראש ממשלת פולין דונלד טוסק לחזור בו מהודעתו: "אנו מבקשים כי ממשלתך תעשה מעשה היסטורי ותפעל לתיקון העוול ועושק העם היהודי על אדמת פולין"

כלים

התאחדות יוצאי פולין בישראל שיגרה מכתב זועם לראש ממשלת פולין דונלד טוסק בעקבות הודעתו כי ממשלתו החליטה לדחות את התהליך הכרוך בהשבת הרכוש היהודי השדוד.

"אנו, יוצאי פולין החיים בישראל, קראנו בתדהמה, בכאב ובאי נחת את הודעתך". כתבה לילי הבר, יו"ר התאחדות יוצאי פולין לראש הממשלה טוסק, "כידוע לך, מדובר ברכוש שהיה שייך לאנשי הקהילה הגדולה ביותר שחיה באירופה במשך מאות שנים, ואשר תרמה רבות לתרבותה של פולין, לביסוסה הכלכלי והרוחני. מיותר לציין, כי קהילה זו נרצחה על אדמת פולין, ומתוך שלושה וחצי מיליון יהודים שרדו לאחר המלחמה כ 350000 איש. רכושם של היהודים בפולין, שכלל נדל"ן, נכסים פיננסיים, חפצי אמנות ועוד, נשדד מהם על ידי הגרמנים ולא הוחזר לבעליו במשך 65 השנים שחלפו מתום המלחמה".

"דבריך, אשר הגיעו לידיעתנו באמצעות התקשורת העולמית, עוררו כאב רב בקרב יוצאי פולין ששרדו את השואה. במשך עשרות שנים חשנו כי ממשלת פולין עושה מאמץ כן ואמיתי להחיש את התהליך הכרוך בהחזרת הרכוש שנשדד מהיהודים, כפי שעשו זאת מדינות אירופאיות נאורות". ממשיכה הבר במכתבה.

"היום, אנו חשים כי אין בדעת הממשלה הפולנית להגיע להסדר ראוי ומוסרי שיעשה צדק עם הקורבנות". כותבת הבר בכאב ומבקשת מטוסק לחזור בו מהודעתו, "אנו מבקשים ממך, כמי שעומד בראש ממשלת פולין, כי ממשלתך תעשה מעשה היסטורי ותפעל לתיקון העוול ההיסטורי ועושק העם היהודי על אדמת פולין. בקשתנו היא בראש ובראשונה מחויבת מבחינה מוסרית יהיה זה נכון, נבון וצודק, לעשות זאת כל עוד שרידי השואה חיים, כך הצדק יעשה בעיתו."

בסיום מכתבה היא מציעה לקיים פגישה עם ראש הממשלה הפולני או עם כל גורם אחר שיבחר, "על מנת לסיים את הנושא הכאוב והמביך באופן שיפתור את הנושא."