מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע אורווה בלתי חוקית שהוקמה על קרקע בבעלות המדינה בשטח של כ 2 דונם בשטחים החקלאיים ביהוד

כלים

הפינוי התבצע במסגרת מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ביהוד. מסיג הגבול הקים אורוות סוסים והציב קראוון לצרכיו האישיים על חשבון קרקע ציבורית שייעודה חקלאות, בשטח של כ2 דונם, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד הפולש תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ופינו את האורווה והקראוון מתוקף צו סילוק פולשים, בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "אנחנו נתקלים בתופעת הפלישות אל קרקעות ציבוריות בכל פינה בארץ, כאשר עברייני קרקעות עושים דין לעצמם ומשתלטים על קרקעות הציבור למטרותיהם. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו לבצע את משימתם בשמירה על אדמות המדינה, לפי הוראות החוק ובתי המשפט".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS