משרד החינוך בעיצומו של תהליך יישום חינוך חינם לגילאי 4-3, שאושר בממשלה ביום ראשון האחרון.  משרד החינוך הפיץ היום (ה') הודעה לרשויות המקומיות ליישום חינוך חינם לגילאי 4-3 – בתוך כך הודיע משרד החינוך על הארכת הרישום לגני הילדים ברשויות שלא היו זכאיות לסבסוד טרום ההחלטה. המשרד מפרסם הודעה ומודעות בכלי התקשורת למפעילי הגנים הפרטיים המעוניינים לשנות מעמדם ולהיחשב כגנים ציבוריים הזכאים לסבסוד המדינה בהם ההורים לא ישלמו שכר לימוד

משרד החינוך פועל באופן אינטנסיבי ליישום המהלך הרחב לחינוך חינם לגילאי 4-3 ובתוך כך הפיץ היום הודעה מפורטת לרשויות המקומיות. במסגרת ההודעה לרשויות המקומיות מובהר כי הורים לילדים בגילאי 4-3 שילמדו בגני ילדים ציבוריים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד.

במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי בתהליך הרישום לגני הילדים האריך משרד החינוך את המועד האחרון לרישום ברשויות שטרום ההחלטה לא זכו לסבסוד תשלום שכר הלימוד בגנים. מועד האחרון לרישום ברשויות אלה- 29/2/12, ו' באדר תשע"ב.

במקביל להודעה שהופצה לרשויות המקומיות יפרסם מחר משרד החינוך מודעה בכלי התקשורת, המיועדת למפעילי גני ילדים פרטיים המעוניינים לאפשר לתלמידיהם חינוך חינם.

מפעילי גנים פרטיים שיהיו מעוניינים לאפשר לתלמידיהם חינוך חינם יצטרכו לפעול לשינוי מעמדם באמצעות הנהלים המחייבים שהוכרזו. במקביל מנהל הפיתוח במשרד החינוך פועל ליישום מהלך בינוי גני הילדים.

במסגרת היערכות משרד החינוך ליישום חינוך חינם לגילאי 4-3, פתח משרד החינוך לציבור הכללי מוקד מידע לשאלות והבהרות בנושא. מוקד המידע שמספרו:  1-800-250-025 יפעל החל ממחר, יום ב', 16.1.2012, כ"א טבת תשע"ב, בין השעות 18:00-8:00.