הצעת החוק של ח"כ עתניאל שנלר (קדימה), שזכתה לכינוי "חוק ענת קם", עברה היום בקריאה ראשונה בכנסת. ע"פ הצ"ח, תהיה אבחנה בין מי שמסר מידע והתכוון לפגוע במדינה, שדינו יהיה 15 שנות מאסר, לבין מקרה הדומה לפרשת קם, בו לא הייתה כוונת זדון לפגוע במדינה, אך נמסרו סודות ומידע מבלי שהמוסר יהיה מוסמך לכך, במקרה כזה, ע"פ הצ"ח, דינו עשר שנות מאסר

הצעת החוק של ח"כ עתניאל שנלר (קדימה), שזכתה לכינוי "חוק ענת קם", עברה היום בקריאה ראשונה בכנסת. ע"פ הצ"ח, תהיה אבחנה בין מי שמסר מידע והתכוון לפגוע במדינה, שדינו יהיה 15 שנות מאסר, לבין מקרה הדומה לפרשת קם, בו לא הייתה כוונת זדון לפגוע במדינה, אך נמסרו סודות ומידע מבלי שהמוסר יהיה מוסמך לכך, במקרה כזה, ע"פ הצ"ח, דינו עשר שנות מאסר

סעיף נוסף בחוק קובע כי אדם שהשיג או החזיק בידיעה והיה מודע לסיווגה הסודי, מבלי שהיה מוסמך לכך, דינו יהיה שבע שנות מאסר. כמו כן, מי שנכנס או ניסה לחדור למקום מוגבל, יהיה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר.

ח"כ שנלר: "חובתה של כל מדינה דמוקרטית להגן על ביטחונה, ושלום אזרחיה גובר על זכות חופש המידע והשימוש בו של אזרחיה. אני מצפה שהחוק יבהיר וימנע מהמבקשים לעשות שימוש בחומר חסוי וסודי לקידום רעיונותיהם האידאולוגיים"

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS