שדולת הנשים בישראל יזמה בשיתוף ח"כ אורית זוארץ הצעת חוק לאיזון בין קריירה להורות. ההצעה תוצג בדיון שיתקיים ביום שלישי (6.12) בכנסת בכנס של חה"כ אורית זוארץ, יו"ר השדולה להורות ותעסוקה ושדולת הנשים בישראל. על הצעת החוק "הסדרי עבודה גמישה" חתמו חברי/ות כנסת מכלל סיעות הבית

כלים

ח"כ אורית זוארץ, יו"ר השדולה להורות ותעסוקה: "שוק התעסוקה בישראל הינו שוק תובעני במיוחד, אשר מקשה על הורים עובדים לעמוד בדרישות מעסיקיהם. עובדות ועובדים רבים, אשר להם ילדים, מוצאים עצמם כבולים לשעות עבודה שאינן מותאמות לשעות פעילות המסגרות החינוכיות. בכדי להקל את המציאות הזו, הצעת החוק החדשה, נותנת בידי המעסיקים אפשרות להגמיש את שעות העבודה של הורים לילדים מתת לגיל 16, כך שיוכלו להשלים את חובותיהם בשעות נוחות יותר, ולאזן בן הקריירה להורות. הצעת החוק הזו היא חלק מתהליך שינוי מתמשך שמקודם בשדולה להורות ותעסוקה בכנסת במטרה להביא לשוק תעסוקה מותאם להורות ומשפחה"

יו"ר שדולת הנשים בישראל, הגב' רינה ברטל: "הדרישות של שוק העבודה פוגעות הן בנשים והן בגברים, אך מאחר ועדיין באופן מסורתי, עול המשפחה נופל בעיקר על כתפיהן של הנשים, הן הנפגעות העיקריות מחוסר האיזון שנוצר. יחד עם זאת, האיזון המתבקש בין עבודה משפחה ופנאי אינו נחלתן של הנשים בלבד, אלה צורך של נשים וגברים כאחד. שדולת הנשים נטלה על עצמה לעסוק בנושא איזון משפחה וקריירה כחלק מהמחאה החברתית, ולהיאבק במצב שבו הורים עובדים הם עבדים".

חברת הנהלת שדולת הנשים, עו"ד אודליה לוי אטינגר: "מחקרים העידו כי במקומות עבודה אשר הפעילו מנגנונים של איזון בין עבודה ומשפחה, כמות ההעדרות של העובדים ירדה, תחלופת העובדים קטנה והמוטיבציה של העובדים עלתה. הסדרי עבודה גמישים מאפשרים לקבל כוח אדם מצוין, שאלמלא הסדרים אלה היה נעדר משוק העבודה, דבר שגם העובדים וגם המעסיקים היו מפסידים ממנו".

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי הצעת החוק מטילה חובה על המעביד לשקול בנפש חפצה את הבקשה של העובד ולסרב לה רק מטעמים סבירים. עוד נקבע, כי עובד אשר המעביד סירב לבקשתו מטעמים בלתי סבירים, רשאי להגיש ערר לנציב שיווין בעבודה האזורי, כאמור בחוק שיווין ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, וכן חל איסור על מעביד להפלות או/ו להתנכל לעובד בגין הגשת בקשה או ערר כאמור.

הצעת החוק תוצג בדיון מיוחד בכנסת שתקיים ח"כ אורית זוארץ בשיתוף שדולת הנשים בישראל ביום שלישי, 6.12.11 בין השעות 12:00 – 14:00 באולם גליל בהשתתפות חברות וחברי כנסת, נציגות ונציגים ממשרד האוצר, התמ"ת ומהמגזר הפרטי, נציגות ונציגים של ארגונים חברתיים, אקדמיה, קליניקות חברתיות ועוד. הדיון מתקיים בשיתוף פעולה עם קרן קונרד אדנאואר בישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS