ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) אישרה היום את הצעת החוק, חרף התנגדות האוצר

כלים

ח"כ כץ פתח את הדיון ואמר: "הוועדה מעוניינת להיטיב עם האלמנים, שהופלו עד כה בחוק, ולהרחיב את זכויותיהם. לאחר דיונים מרתוניים שהתקיימו עם משרד האוצר בשבועות האחרונים ונמשכו גם הלילה, אנחנו מבקשים להעלות עבורם את התקרה לזכאות לקצבה ל-%75 מהשכר הממוצע במשק".

למרות שהושגה הסכמה בין וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לבין משרד האוצר, לפיה הצעת החוק תעבור לקריאה ראשונה במליאה ולמרות שמליאת הכנסת אישרה את ההצעה בקריאה הראשונה, נציג משרד האוצר, דב בארי, הודיע בדיון כי המשרד מתנגד להצעת החוק המוצעת ולהצבעה בקריאה שנייה ושלישית.

עם זאת, יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ קיים הצבעה בנושא, והצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. עקב התנגדות האוצר, הצעת החוק תיחשב "תקציבית", ומגישי הצעת החוק, ח"כ חיים כץ (ליכוד) וח"כ דוד אזולאי (ש"ס), ייאלצו להשיג במליאה רוב של 50 חברי כנסת על מנת לאשרו.

על מנת לקבל קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, נדרשים כיום אלמנים לעמוד במבחני הכנסה (שתהיה הכנסתם נמוכה ב-57% מהשכר הממוצע במשק) ושיהיה בחזקתם ילד. זאת, לעומת אלמנות שאינן מתבקשות לעמוד בשום מבחן לצורך קבלת קצבה זו.

מגישי הצעת החוק, חברי הכנסת חיים כץ (ליכוד) ודוד אזולאי (ש"ס), מבקשים לצמצם את אי-השוויון בתנאי הזכאות לקבלת קצבת השארים בין אלמן לאלמנה. לצורך כך, קובעת הצעת החוק כי תקרת ההכנסה המזכה אלמן בקצבת שארים תעלה מ- 57% מהשכר הממוצע במשק ל-75%.

בדיונים קודמים שנערכו בנושא התנגד משרד האוצר לשינוי זה, וביקש לקצץ בעלויות הכרוכות במימוש החוק, למשל באמצעות קיזוז מזכויות האלמנות לטובת שיפור זכויות האלמנים.

עלות הצעת החוק, לפי הערכת משרד האוצר: 20 מיליון שקלים בשנה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS