שווקו בהצלחה ליזמים כל המגרשים לבניית  דירות באחיסמך- לוד.   מחיר דירת 110 מ"ר החל מ-780,000₪ כולל מרפסת ומחסן . שר האוצר, משה כחלון: "התוצאות של המכרזים הם תוצאה ישירה של הפסקת הספסור בקרקע. דירה במרכז הארץ בפחות מ-800,000 ₪ - זאת בשורה לילדים שלנו. כבר חודש שני ברציפות שאנחנו רואים שהמשקיעים מתרחקים משוק הדיור בעקבות מס הרכישה וזה מפנה דירות לצעירים"

הצלחה גדולה גם למכרז השלישי של שר האוצר בשיטת מחיר למשתכן. כל המתחמים להקמת 376 דירות, אשר עליהן התחרו הקבלנים, נמכרו  בהצלחה תוך התחייבות של הקבלנים  למכור אותם במחיר ממוצע של כ- 805,000₪ לזוגות צעירים. מחיר דירה בת 110 מ"ר בפרויקט יחל ב- 780,000 ₪.

מחיר הדירות שנקבע בפרויקט משקף הנחה של עד -%30 ממחיר השוק.  בסה"כ ניגשו 18 קבלנים למכרז שחולק ל 3 מתחמי משנה, זאת בכדי לאפשר ליזמים קטנים לגשת למכרז.

עדיאל שמרון , מ"מ מנהל  רשות מקרקעי ישראל: הצלחת מכרז מחיר למשתכן באיחסמך לוד מלמדת ששילוב הידיים המוצלח של רשות מקרעי ישראל עם משרד האוצר, תחת שר האוצר ומטה הדיור של אביגדור יצחקי, מניבה תוצאות טובות לציבור הישראלי.

מחיר למשתכן מצליחה להביא לשוק הדיור מחירים סבירים ומוכיחה שוב שרשות מקרקעי ישראל רואה בקרקע משאב לאומי שתכליתו לספק קרקע זמינה למגורים ברחבי הארץ ולא אמצעי לייצור הכנסות לקופת המדינה

פירוט על התכנית:

תוכנית לד/8100 שכונת אחיסמך הגדולה בלוד, בשטח של כ- 750 דונם נועדה לבניית שכונת מגורים חדשה של 3,000 יחידות דיור.  אשר 500 יחידות דיור הינם צמודי קרקע ו2,500 בנייה רוויה.

תוכנית לד/3/8100  המאושרת מתאריך 19/05/2015 הגדילה את מספר יחידות הדיור מ 3,000   ל 3,600 יחידות דיור  ונכון להיום משווקים במסגרת מחיר למשתכן 376 יחידות דיור לבניה רוויה .

התוכנית החדשה לד/ 3/8100 מגדילה את השטחים הציבוריים לרווחת התושבים, מגדילה את יחידות הבניה הרוויה על חשבון הבניה צמודת הקרקע. משפרת את פרישת השטחים הציבוריים, ומציעה הסדרה של נחל גזר הכוללת רצף של שטחים פתוחים ציבוריים לאורכו.

לרווחת תושבי השכונה ואזור.  בנוסף מגדילה את שטחי התעסוקה בכדי ליצור יותר מקומות עבודה.

תנאי המכרז ליזמים

התחרות חלה על מתחמי בנייה רוויה, כלומר בניין הכולל לפחות שש יחידות דיור, בשתי קומות ומעלה, ולפחות דירה אחת בכל קומה. במכרזים מתמודדים המציעים במכרז על המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי בהתאם למפרט טכני איכותי שקבע משרד הבינוי והשיכון. אין לחרוג ממפרט זה גם בהסכמת הרוכש.

היזמים מקבלים הנחה משמעותית על מחיר הקרקע.

הזכאים לרכישת דירת מחיר למשתכן הם "חסרי דיור" – מי שלא הייתה דירה בבעלותם בשש השנים האחרונות - יחיד מגיל 35 ומעלה וזוגות בכל גיל.

בחירת הזוכים מבין הזכאים שנרשמו לפרויקט תתבצע באמצעות הגרלה. זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.

בהתאם להצעה שמובאת למועצת מקרקעי ישראל 20% מיחידות הדיור בכל מתחם ומתחם יוקצו בעדיפות לבני מקום.

ככלל, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז מחיר למשתכן, ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור. על אף האמור, ככל שעברו 12 חודשים מיום קיום ההגרלה הראשונה, ולא נרכשו ע"י חסרי דיור מלוא דירות מחיר למשתכן הכלולות במכרז, הרי שיתרת הדירות שלא נמכרו לזכאים כאמור, ימכרו על ידי הזוכה גם למשפרי דיור, זאת בתנאי הזכייה (המחיר למ"ר שנקבע בהצעה הזוכה).

משרד הבינוי והשיכון, ייקבע כללים לצורך פיקוח ובקרה על מכרזי מחיר למשתכן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS