pillsשר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג ומנכ"ל המשרד נחום איצקוביץ יערכו ביקור בסניף קופת חולים כללית "המושבה" בירושלים, במטרה לבחון את ביצוע ההסדר למימון תרופות לניצולי השואה. זאת בעקבות הסדר סבסוד הממשלה את ההוצאות הרפואיות עבור חלק מניצולי השואה. במהלך הביקור תיערך הדגמה לאישור ההנחה על ידי ניצולת שואה

כלים

pillsשר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג ומנכ"ל המשרד נחום איצקוביץ יערכו ביקור בסניף קופת חולים כללית "המושבה" בירושלים, במטרה לבחון את ביצוע ההסדר למימון תרופות לניצולי השואה. זאת בעקבות הסדר סבסוד הממשלה את ההוצאות הרפואיות עבור חלק מניצולי השואה. במהלך הביקור תיערך הדגמה לאישור ההנחה על ידי ניצולת שואה

על פי ההסדר, ניצולי שואה מעל גיל 75 ישלמו לכל היותר 100 שקל עבור סל התרופות אותם הם צורכים דרך קבע. תקרת ההשתתפות העצמית לניצולי שואה מתחת לגיל 75 תעמוד על 125 שקל. ע"פ נתוני משרד הרווחה מעל 80% מניצולי השואה, חצו את גיל 75 ומספרם של אלו יעלה כצפוי משנה לשנה.

על פי המתווה, ניצולי השואה הזכאים להסדר לא נדרשים לפעילות מיוחדת, וזוכים להנחה בבתי המרקחת של קופות החולים השונות, אשר במאגר הממוחשב שלהן, עובדו הנתונים בהתייחס לזכאים השונים. ההנחות הן בשיעור של עד 90%.

בביקור ישתתפו גם מנהל מחוז ירושלים של קופת חולים כללית וראש אגף התקציבים של הכללית.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

אוג 21, 2019

איך להיות כוכבת ברשת? המדריך המלא

מאמרים - חברתי
יול 21, 2019

פעילותו החברתית של מתן דהן

מתגייסים למען הקהילה
יול 16, 2019

להיות מוכנים מראש - צוואות וירושות

מאמרים - חברתי
יול 15, 2019

דרכו של ברוך עטאלי

זכויות האדם