הוראת השעה הוארכה: תקרת הגבייה בביטוח הלאומי תישאר 10 פעמים הסכום הבסיסי. יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ: "עכשיו נראה אם משרד האוצר מעז לפגוע בקצבאות הזקנים והחולים"

כלים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), דנה היום בהצעת חוק ממשלתית במסגרת חוק ההסדרים, בעניין תקרת תשלום דמי ביטוח לאומי.

עד שנת 2009, עמדה התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על חמש פעמים הסכום הבסיסי בלבד (סכום בסיסי= לשעבר השכר הממוצע במשק שהוקפא לפני מספר שנים, ועומד על 7975 שקלים).

הוראות שעה שהוגבלו לשנים 2009 ו-2010, אפשרו לגבות דמי ביטוח בסכום של עד עשר פעמים הסכום הבסיסי, אולם הגמלאות ששילם המוסד לביטוח לאומי נשארו בגובה של עד חמש פעמים השכר הממוצע.

משה בר סימן טוב, סגן ראש אגף התקציבים באוצר, ביקש בדיון היום להפחית באופן מדורג את התקרה, כך שבשנת 2011 תשתנה לשמונה פעמים הסכום הבסיסי, וב-2012 לשבע פעמים הסכום הבסיסי (אך יחד עם זאת לא תחזור לתקרה המקורית שהיתה נהוגה עד שנת 2009, היינו חמש פעמים הסכום הבסיסי).

נציגי העצמאים, איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים בדיון הביעו התנגדות עזה לכל הוראת שעה המעלה את התקרה המקורית של חמש פעמים הסכום הבסיסי: "זהו חוסר הגינות. מגדילים את התקרה לתשלום, אבל לא את התקרה לפיצוי אם חלילה קורית תאונה. עצמאים יקימו חברות ויהיו שכירים בחברות שלהם, על מנת לשלם דמי ביטוח לאומי מינימליים. כך תיפגע גם המדינה. אנשים איבדו אמון במדינה, הבטחתם שזו הוראה זמנית ואתם שוב מאריכים אותה".

אולם יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ (ליכוד), אמר: "אנחנו לא יכולים להשיב ריקם את פני הממשלה. כשאני רואה בקשה של האוצר להקפיא קצבאות של ניצולי שואה, מקבלי קצבת הכנסה וזקנים - אני יודע שלא אתן לזה יד, גם אם הממשלה תעמוד על הראש. יחד עם זאת, צריך לפצות על כך בכסף. לכן, יסלחו לי המתנגדים אם אינני מרצה את דעתם, אבל אני מעדיף שלא יפגעו בזקנים, ואלה שמרוויחים יותר ימשיכו לשלם יותר. לכן ננהג באחריות, ונשאיר את הוראת השעה לתקרת תשלום דמי הביטוח הלאומי ל-10 פעמים השכר הבסיסי. נראה אם משרד האוצר מעיז להגיש הסתייגות לכך, ומצהיר שעדיף לקחת מזקנים וחולים מאשר ממי שיש לו".

חברי הוועדה שנכחו בדיון: עפו אגבאריה (חד"ש), משה (מוץ) מטלון (ישראל ביתנו), אילן גילאון (מרצ), הצביעו בעד הארכת הוראת השעה עד 31 בדצמבר 2012, ופה אחד נקבע כי תקרת התשלום לביטוח לאומי תעמוד על עשר פעמים הסכום הבסיסי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS