מנחה תוכנית "מה אתם אומרים" בערוץ השני גל אוחובסקי, התנצל היום (12.2.12) בשידור על פי דרישתו של נציב פניות הציבור של הרשות השנייה, דוד רגב, זאת לאחר שכינה מרואיין בכינוי גנאי במהלך ראיון, חרץ לשון והפנה אליו את גבו

כלים

ב 29 בינואר הנחו אוחובסקי ואלירז שדה את תוכנית הראיונות "מה אתם אומרים" במהלכה הם ראיינו את רונן שובל יו"ר תנועת "אם תרצו" . שובל הוזמן לראיון בעקבות התנגדות תנועתו להשתתפותו של מוחמד בכרי יוצר הסרט "ג'נין ג'נין" בהצגה במועדון "צוותא" בתל-אביב.

במהלך הראיון בו השתתף גם בכרי, השתלח אוחובסקי בשובל. הוא כינה אותו בכינוי גנאי בהם: גזען ומפלצת ואף השווה את דבריו לאמירות שנאמרו על ידי הגרמנים בתחילת שנות השלושים תוך שהוא רומז לתקופת השלטון הנאצי בגרמניה. לשיאו הגיע הריאיון כשאוחובסקי חרץ לשון בעת ששובל דיבר ובהמשך הפנה אליו את גבו במופגן.

http://www.youtube.com/watch?v=GJq_43AduUc

בעקבות הראיון הגיעו אל לשכת נציב פניות הציבור ברשות השנייה עשרות תלונות כנגד אוחובסקי. הנציב דוד רגב פתח בבירור התלונות במהלכו פנה לזכיינית חברת "קשת" תוך דרישה שאוחובסקי יתנצל על התנהגותו במהלך הראיון .

"התוכנית אליה זומן רונן שובל כמרואיין מוגדרת אמנם כתוכנית הבעת דעות ובהחלט יש מקום לכך שגם המרואיין וגם המראיינים יביעו את דעתם. אך אין זה מעניק למראיין את הזכות להשפיל את המרואיין הגם שהדעה שהוא מביע אינה נוחה למראיין. שובל הוזמן להשתתף בתוכנית ולהביע את דעתו. הוא לא כפה את עצמו על עורכי התוכנית ולא דרש להשתתף בה . לכן על מזמיניו היה לנהוג בו בכבוד בסיסי ולא להשפילו אל מול הצופים הרבים בתוכנית." כתב רגב בהחלטתו. עם זאת רגב הדגיש כי אוחובסקי לא נדרש להתנצל על הבעת דעותיו אלא על דרך התנהגותו כלפי המרואיין.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS