מבדקי מיפוי לבדיקת פרמטרים ביסודות הקריאה, מיומנויות למידה, כתיבה וחשבון מתבצעים בימים אלו בהיקף נרחב בבתי-ספר תלמודי-תורה בבני-ברק, מטעם מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף", בסיוע התכנית לילדים ולנוער הפועלת, זה כשנה, בעירייה. מטרת התכנית החדשה היא לבדוק את מקורם של קשיים שבהם נתקלים, לעתים מלמדים בתלמודי-תורה כבעיות משמעת אצל תלמידים, חוסר שביעות-רצון ומוטיבציה ללמידה בכללותה ולתרומה לסובב בפרט

כפי שמתברר, מקורם של קשיים אלו הוא, לא אחת, בלקויות למידה, אך לא תמיד הצוות החינוכי מודע למקור הבעייתיות, ותחת זאת, עומד המחנך בקשר עם ההורים על הקשיים עם ילדיהם וחוסר המוטיביציה שלהם, והוא עוסק בכיבוי שריפות ולא בהתמודדות נכונה עם שורש הבעייה, כאשר גישה זו עלולה לגרום לתלמיד, מעגל שלילי עם תוצאות שקשה, מאוחר יותר, לטפל בהן.

מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף", בהנהלת גב' א. הוכוולד, עוסק באיתור מוקדם של הבעיות, מסייע בפיתרון חינוכי לבעיות כקשיי קריאה, כתיבה, חשבון וסיוע בהתמודדות רגשית, ובכך להפוך את התלמיד ללומד עצמאי בהווה וכאדם תורם עתידי בקהילה.

הטיפולים הניתנים במסגרת "שירת יוסף", שעל-שמו של הרב יוסף ברנפלד ז"ל, מנהל אגף החינוך של העירייה לשעבר, מכוונים לצרכי הילד בדיסקרטיות מלאה, כאשר סיפורי ההצלחה הינם העדות הטובה ביותר להישגים אליהם ניתן להגיע עם הילדים, וכך ר., אבא של יצחק, מתאר את "ההתקדמות המרובה שהמלמד בתלמוד-תורה רואה באחרונה בבני, וזאת לאחר הסיוע החינוכי והרגשי לבני ב"שירת יוסף" עם תכנית עבודה לימודית מתאימה". גם ש., אימו של יוסף, מצטערת על שלא ידעה קודם לכן על מסגרת "שירת יוסף", "שרק בה אובחנה הבעיה באופן מדוייק ונבנתה תכנית עבודה, שכללה גם הוראה מתקנת וגם סיוע רגשי ובנה עלה בס"ד על דרך המלך".

כדי להרחיב את פעולות "שירת יוסף", ובהתאם למדיניותו של הרב יעקב אשר, במסגרת התכנית לילדים ולנוער, להשמת דגש בתכנית בשנה הראשונה להפעלתה על פעולות בתחומי חינוך, בריאות ורווחה ועל פעילויות לאיתור ולמיפוי קבוצות הגיל השונות ולאבחון כבר בגיל הרך, סייעה התכנית לילדים ולנוער, בהנהלת הרב יוסף ויטמן וגב' ח. טורץ, למרכז "שירת יוסף" לילדים ולנוער טיפולים פרא-רפואיים, כמו תרפיה באומנות, ספורט טיפולי, עבודה בקבוצה והוראה מתקנת פרטנית.

בנוסף לכך, נבדקו, באופן דיסקרטי, במשך החודש וחצי האחרונים, 300 ילדי כיתות א' ו-200 תלמידי כיתות ג', ע"י צוות אבחון של המרכז. חלק מהמבדק הוא יחידני וחלק קבוצתי, ובמסגרתו נבדקו פרמטרים לקריאה, מיומנויות למידה, כתיבה וחשבון, והממצאים נמסרו למנהלי תלמוד-התורה, בתוספת התייחסות לכל פרט מהנבדקים והמלצות להעצמת יכולתם של התלמידים החזקים והמלצות לסיוע לתלמידים החלשים בשיטות כריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, אבחון דידקטי מקיף, הוראה מתקנת וטיפול רגשי, כשחלק מהטיפולים ינתנו בעתיד במרכז "שירת יוסף". כמו"כ גובשו המלצות להעצמה כלל מסגרתית לכיתה כולה, תוך מתן מקום לכל תלמיד, כדי להעלות את רמת המוטיבציה ולגרום לתלמידים להנות ממסגרות הלימוד בתלמוד-תורה, ובכך להביא לצמיחה ההצלחה, שכן, ברור, שתלמיד מצליח גם ממשיך באותה מסגרת ואינו נושר ממנה.

השבוע קיימו חברי הועדה המחוזית של התכנית הארצית לילדים ולנוער ביקור בבני-ברק ושמעו סקירה מקיפה מהרב יעקב אשר, ראש העיר על התכניות הנרחבות שבוצעו, בתיאום ובשיתוף פעולה של האגפים העירוניים עם מנהלי התכנית בבני-ברק. חברי הועדה סיירו לאחר מכן במוסדות שונים כ"עזר-מציון" ו"שירת יוסף", בהם מופעלות תכניות והתרשמו חיובית מהיקף הפעילות ומרמתה האיכותית.