בדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט העליון בערעור התנועה לאיכות השלטון נגד התשלום שגובה עיריית תל אביב-יפו ממארגני הפגנות, מתחו השופטים - הנשיאה ביניש והשופטים פוגלמן והנדל – ביקורת על התשלום הגבוה והשרירותי שגובה העירייה ממי שמבקשים לארגן הפגנה

כלים

במהלך הדיון מתח השופט פוגלמן ביקורת על העירייה כשציין כי "עיריית תל אביב היא גוף ציבורי, לא כלכלי, על אף שלאחרונה יש לה תחביב, למסחר שטחים ציבוריים". הנשיאה ביניש ציינה עוד כי דרושה בחינה כוללת של הנושא לצורך קביעת מדיניות אחידה בכל הארץ. בשל חשיבות הסוגייה לחופש הביטוי בישראל, הורה בית המשפט העליון ליועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו בתוך 90 יום.

האגודה לזכויות האזרח וחבר מועצת עיריית תל אביב-יפו יואב גולדרינג ביקשו להצטרף לדיון כידידי בית המשפט. בדיון טענו עורכי הדין דן יקיר וד"ר יעקב בן-שמש כי כשם שאין לעירייה סמכות לגבות מהולכי רגל "דמי שימוש במדרכות", כך אינה מוסמכת לגבות תשלום עבור קיום הפגנה בכיכר העיר. עו"ד דפנה קירו כהן מהתנועה לאיכות השלטון טענה כי הסכומים שגובה העירייה מופרזים ופוגעים בזכות להפגין.

מתוך הבקשה שהוגשה על ידי יואב גולדרינג והאגודה לזכויות האזרח:"העירייה אינה מוסמכת לגבות תשלום עבור השימוש בשטחים ציבוריים, הנמצאים בבעלותה, מהמבקשים לממש בהם את זכות ההפגנה. מסקנה זו מתבקשת הן מהיעדרו של מקור הסמכה מתאים לגביית תשלום מעין זה, והן מהעמדה העקרונית, הנגזרת ממעמדה של הזכות לחופש הביטוי, וממעמדה של העירייה כנאמנה של הציבור, לפיה חובתה של העירייה לתחזק את השטחים הציבוריים שברשותה ממקורותיה התקציביים, ולאפשר לציבור את השימוש בהם לצרכי ביטוי, ללא תשלום. כפי שלא יעלה על הדעת להטיל תשלום על העוברים בדרך כדי לממן את תחזוקתה של הדרך וניקיונה, כך, וביתר שאת, אין להטיל תשלומים מעין אלה על המבקשים להפגין בכיכר העיר."

לדברי עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח, "הפגנה בכיכר העיר היא אחת הדרכים הבסיסיות ביותר למימוש הזכות של כל אדם לחופש הביטוי; בית המשפט העליון קבע כי דרישת תשלום ממארגני הפגנות פוגעת קשות בחופש הביטוי של כולם, ובסופו של דבר, פוגעת בדיון הציבורי".

לדברי יואב גולדרינג, חבר מועצת עיריית תל אביב: "אל מול הקלות שבה מאפשרת העירייה שימוש מסחרי במרחב הציבורי, מקוממת התעקשותה לגבות תשלום דווקא ממי שמבקשים לממש את זכותם האזרחית והדמוקרטית לחופש ביטוי."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS