על רקע המחאה ודיוני וועדת טרכטנברג: שר התמ"ת ושר האוצר סיכמו על דחייה בעליית תעריפי מעונות היום והמשפחתונים - מספטמבר לאוקטובר

כלים

וועדת המחירים המשותפת למשרד התמ"ת ומשרד האוצר, קיבלה החלטה הקובעת העלאה בתעריף מעונות היום בכחמישה אחוזים ושל המשפחתונים בכשבעה אחוזים בקירוב.

המועד שנקבע להעלאת התעריף כאמור, אמור היה להיות ספטמבר- תחילת שנה. ואולם, על רקע דיוני ועדת טרכטנברג ובמגמה לאפשר לוועדה לסיים את עבודתה ולהגיש את המלצותיה, החליטו השרים לדחות את העלייה לחודש אוקטובר, עד לתום ההידברות עם הציבור.

כפועל יוצא של ההחלטה, תעריף המעונות לחודש ספטמבר 2011 לא ישתנה והמחיר ששולם בשנת הלימודים תשע"א, יישאר בעיינו.

עוד הוחלט בוועדת המחירים, כי בשנה"ל תשע"ב, יתווספו בטבלאות שכ"ל דרגות חדשות: 16, 17 המבטאות סבסוד מוגדל למשפחות שלהן 2 ילדים או יותר, במעון/משפחתון ונמצאות בדרגה 4 עפ"י מבחן ההכנסה לנפש.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS