הכנסת אישרה כעת בקריאה טרומית את הצעת החוק של חברי הכנסת אילן גילאון (מרצ) ועליזה לביא (יש עתיד) שתאפשר הצבעת אסירים בבחירות לרשויות המקומיות. גילאון: ״סוף לשלילתן של זכויות אזרחיות בסיסיות.״ לביא: ״כלי שבכוחו לייצר תחושת אחריות, שייכות וחיבור של אדם למדינה, לחברה ולקהילה.״

כלים
חבר הכנסת אילן גילאון (מרצ)
חבר הכנסת אילן גילאון (מרצ)

בתמיכת 26 חברי כנסת ובאין מתנגדים אישרה עתה הכנסת את הצעת החוק המבקשת להפסיק את המצב בו נשללת מאסירים בבתי הכלא זכות ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות.

חה״כ אילן גילאון (מרצ) נימק את ההצעה אמר: ״לרשות המקומית השפעה גדולה על חיי הפרט השוטפים והזכות להצביע לרשות העיר חשובה לפחות כמו הזכות להצביע לכנסת ישראל. המשקל של כל תושב ברשות המקומית הוא גדול לאין שיעור ממשקל המצביע בבחירות הכלליות. תוצאות הבחירות רלוונטיות לאסירי גם בשעת שהותו במאסר שכן קהילתו, משפחתו וביתו חוסים תחת שלטון הרשות וזהו המקום אליו הוא חוזר בחופשותיו ולאחר שחרורו.״

גילאון: ״כאשר ניתנת לאסיר אפשרות לבחור בבחירות המקומיות נשמר הקשר של האסיר עם הקהילה ועם החברה, נדבך חשוב בתהליך השיקום. הזכות להשתתפות בבחירות דמוקרטיות היא זכות יסוד של כל אזרח במדינה, והצעת חוק זו מתקנת את העוול הקיים כיום המונע מאסירים ועצורים לממש זכותם זו.״

ח״כ עליזה לביא (יש עתיד) בירכה על אישור החוק: "מעבר לכך שהצבעה היא זכות יסוד בדמוקרטיה, היא גם כלי שבכוחו לייצר תחושת אחריות, שייכות וחיבור של אדם למדינה, לחברה ולקהילה.״

״אין סיבה שזכות הקיימת בהצבעה בבחירות כלליות תהיה שונה כשזה מגיע לרשויות המקומיות. אסיר משלם את חובו לחברה בעצם שבתו בבית הסוהר, אך אין מקום לשלול ממנו זכות הצבעה שעשויה להשפיע על עתידו שלו או של משפחתו וקרוביו״, הוסיפה לביא.