הוועדה המחוזית תל אביב במשרד הפנים, בראשות הגב' גילה אורון, בישיבתה מיום 25.10.10, דנה בתכנית רג/1258/ו והחליטה להפקידה. התכנית מוסיפה זכויות בנייה למבנה למסחר ומשרדים במגרש שבין הרחובות ז'בוטינסקי והמעיין. סה"כ זכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הם 34,250 מ"ר שמתוכם יוקצו 1,000 מ"ר למסחר והיתרה למשרדים, במבנה בן 35 קומות

התכנית כוללת בתחומה גם קטע מרחוב המעיין וקובעת לגביו הוראות לקירויו ופיתוח הגג כשטח ציבורי פתוח בהמשך לשטח המקורה שיפותח במסגרת התכנית למתחם יורוקום. יצירת קירוי רחוב המעיין תיצור רצף של מעברים לציבור ממתחם הראשונים שבין הרחובות דב פרידמן ויהודה דרך הפרויקט ועד למתחם הבורסה, רחוב ז'בוטינסקי.

הוועדה החליטה כי מתוך 650 חניות המתוכננות בפרויקט, 350 חניות יהיו בבעלות עיריית רמת גן לטובת הציבור כמענה לחוסרים באזור הבורסה וכמענה לצורך בחניות עם התווספות יח"ד עפ"י תמ"א 38 .

המבנה המתוכנן ממוקם ברצף של מבנים לתעסוקה, בחלקו הדרומי של רחוב ז'בוטינסקי הנמשך עד מתחם "עלית", היוצרים דופן אורבנית עם חזיתות מסחריות ומרחב ציבורי מפותח לחלק זה של הרחוב.

הוועדה קבעה בהחלטתה כי רוחב המדרכה ברחוב ז'בוטינסקי בקטע זה יורחב ל -10 מ' מהחזית המסחרית ועד אבן השפה להגדלת המרחב הציבורי.

יוזמת התכנית היא חברת אמות השקעות בע"מ. עורך התכנית הוא אדר' משה צור .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS