מפקחי רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה רחב היקף בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 12 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב.

כלים

במסגרת מבצעי האכיפה כנגד תופעת הפלישות למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב שהתקיים השבוע, נהרסו 12 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב.

מזרחית לישוב תל שבע פינו מפקחי רמ"י בסעד עצמי, פולש שהשתלט על שטח חקלאי בבעלות המדינה, הציב בו מבנה ונטע עצים בסמוך לו.

בנוסף, נהרסו 6 מבנים בלתי חוקיים נוספים ברחבי הנגב מתוקף צווי הריסה מינהליים של משרד הפנים, לאחר שהמבנים אותרו בתצפיות "רוח קדים" המנוהלות לאיתור בנייה בלתי חוקית בנגב. כמו כן בעקבות ההתראות שקיבלו והלחץ שהופעל על ידי מפקחי רמ"י, החליטו 5 פולשים נוספים להימנע מהליך הפינוי וביצעו פינוי עצמי, במסגרתו החזירו את השטח לקדמותו ולרשות.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "פלישה לאדמות המדינה היא עבירה פלילית לכל דבר, שדינה עד שנת מאסר בפועל. בנוסף, במסגרת מדיניות האכיפה הנוקשה של רמ"י אנו תובעים את עברייני הקרקע גם בתביעות כספיות, הן על עלויות השימוש בקרקע, וגם על ההוצאות בגין הפינוי וההריסה הנדרשות כדי להחזיר את השטח לציבור. האכיפה מייצרת הרתעה ברורה, הבאה לידי ביטוי גם בגידול לאורך השנים בשיעור הפינויים העצמיים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS