מרחב מרכז - מר/92/2022

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "יצחק עופר חברה לבניין ולפיתוח בע"מ", "שי חי יזמות והשקעות בע"מ", "צפריר וזוהר שרבט השקעות בע"מ" ו"מרדכי שכטר בע"מ" "כזוכים במכרז פומבי כזוכה במכרז במסלול "דיור במחיר מטרה" לרכישת זכויות חכירה לבניית 262 יח"ד ב-4 מגרשים לבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה  ב"מתחם האלף ", ראשון לציון. למכרז זה הוגשו 19 הצעות.

 

במכרז זה שווקו 210 יח"ד במחיר מטרה ו-52 יח"ד בשוק החופשי. הדירות ימכרו בהנחות משמעותיות לזכאים.

להלן אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מטרה:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,776,186₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 2,097,246₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2,525,325₪.

* כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

rami c0d01

המגרשים ששווקו במכרז הם חלק מתכנית מתחם ג' ב"מתחם ה-1000" בראשון לציון המתפרשת על כ-253 דונם ושוכנת מדרום למתחם א', ציר שד' מרילנד ממערב, רחוב אבא אבן מדרום וממזרח מתחם ב'. מתחמים א', ב' מיועדים לבניית כ- 76 יח"ד למגורים (בכל מתחם) במגדלים של עד 20 קומות; מתחמים ג', ד' מיועדים לבניית כ-57 ו-53 יח"ד למגורים בשילוב מסחר ותעסוקה במגדלים של עד 17 קומות. התוכנית כוללת מגורים של כ-2,444 יח"ד בתמהיל מגוון לצד מסחר ומשרדים, מוסדות חינוך וציבור, מסחר, מגורים ותעשייה, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.