התוכניות לקידום מערך הבריאות בצפון, כוללות עיבוי והגדלת שני בתי חולים: פדה-פוריה בטבריה וזיו בצפת והקמת בית חולים שיקומי חדש בכרמיאל. התוכניות מתייחסות לבתי חולים בסדר גודל שונה: כ-940 מיטות אשפוז בפדה-פוריה, כ-690 מיטות אשפוז בזיו וכ-350 מיטות שיקום בכרמיאל. תוספת של מאות אלפי מ"ר עבורמחלקות האשפוז ולמגוון שירותים רפואיים לרבות שטחים עבור לוגיסטיקה, מנהלה ומסחר.

כלים

יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל בירך על קידום התוכניות: "מדובר בתוכניות שיביאו בשורה של ממש לתושבי הצפון, יתרמו רבות לצמצום פערים בשירותי הבריאות המגוונים ויובילו לתנופה והתחדשות אזורית באמצעות, מענה הן רפואי, הן של השירותים והעסקים הנילווים במעגלים המשניים למרכזי הבריאות החשובים הללו והן כאבן מושכת לאנשי מקצוע חדשים באזור. בית חולים שיקומי חדש יעניק שירות שלא היה קיים קודם באזור וכל אלה יחד יעניקו תנופה משמעותית וימשכו אוכלוסיות נוספות, כמשפחות צעירות ואוכלוסיה חזקה לצפון".

רשות מקרקעי ישראל יוזמת בשיתוף עם משרד הבריאות שלוש תכניות לתכנון המרכזים הרפואיים בצפון, הרחבת בית החולים פדה-פוריה באמצעות תוספת מיטות אשפוז והגדלת זכויות הבניה לכ-294,000- מ"ר, הגדלת בית החולים זיו בצפת בתוספת מיטות אשפוז והרחבת הבינוי לכ-280,000 מ"ר והקמת בית-חולים שיקומי חדש בכרמיאל עם מגוון שירותים רפואיים בשטח של כ-40,000 מ"ר.

תכנית הרחבת בית החולים פדה-פוריה 214-0976936

תכנית המשתרעת על שטח של כ-250 דונם, ועוסקת בהגדלת מספר המיטות אשפוז מכ-300 מיטות כיום לסה"כ של כ-1,120 מיטות אשפוז. עוד התוכנית מוסיפה ומגדילה את זכויות הבניה לסך כולל של 294,000 מ"ר, הגדלת היצע הפונקציות והמחלקות הנדרשות להקמת מרכז בריאות – רפואה פנימית, מח' סרטן, מרכז לב ומוח, רפואת נשים ויולדות, כירורגיה ולצידם מבני מנהלת, לוגיסטיקה ושטחי מסחר נילווים. צוות התכנון בתוכנית כולל את החברה המתכננת קשת מ.כ. ניהול פרוייקטים, משרד אדריכלים קולקר – אפשטיין, יחד עם הפרוגרמטור פרופ' אופנהיימר.

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד א תהתכנית, והיא וצפויה להתאשר במהלך שנת 2023.

rami 7bb14הדמיה: משרד קולקר קולקר אפשטיין

תכנית הרחבת בית החולים זיו, צפת 216-0908327

rami 507d7הדמיה: קולקר קולקר אפשטיין

התכנית משתרעת על שטח של כ-285 דונם ומציעה הוספת כ-800 מיטות אשפוז לכ-330 מיטות אשפוז כיום, כלומר סה"כ כ-1,060 מיטות אשפוז.

התכנון מציע הגדלה לסך כולל של כ-280,000 מ"ר ומתן שירותים בריאותים הכוללים: רפואה פנימית, מרכז סרטן, רפואת ילדים, נשים ויולדות, מרכז מוח, שירותים פרא-רפואיים, רפואת ספורט, מרכז מחקר פיתוח וחדשנות, להם יתווספו שטחי לוגיסטיקה, מגורי סגל, וכ-1,000 מ"ר שטחי מסחר.

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית והיא תפורסם להפקדה במהלך החודשים הקרובים.

rami ba400הדמיה: מבט מכיוון דרום. קולקר קולקר אפשטיין

תכנית בית חולים שיקומי חדש, כרמיאל 208-0908111

רשות מקרקעי ישראל יוזמת בשיתוף עם משרד הבריאות ועירית כרמיאל הקמת בית חולים שיקומי חדש בעיר, שישרת את תושבי הצפון.

התכנית מתפרשת על כ-90 דונם והיא כוללת הקמת בית חולים שיקומי חדש בהיקף של כ-350 מיטות שיקום על שטח כולל של כ-39,000 מ"ר בנוי (בשלב א') ובשלב ב' 450 מיטות עם שירותים רפואיים נוספים בשטח של כ-64,000 מ"ר.

בית החולים יכלול מחלקות כגון: גריאטריה, חולים מונשמים, דיאליזה, טיפול סיעודי מורכב, מכון שיקום, בריכה טיפולית, אולם התעמלות, מלונית, מעונות עובדים ושטחים ללוגיסטיקה ומינהל.

בהתאם לצרכים רפואים עתידים תבחן בשלב ב' הגדלה והוספת מיטות.

השלב הסטטוטורי בו מצויה התוכנית הוא לקראת דיון בוועדה המחוזית להפקדת התכנית.

rami cb04dהדמיה: קולקר קולקר אפשטיין

את שלושת התכניות מתכננת חברת קשת מ.כ. ניהול פרוייקטים ומשרד אדריכלים קולקר – אפשטיין.

עידית הוברמן, מתכננת מרחב צפון ברשות מקרקעי ישראל: "כמתכננת המחוז אני רואה בכל תכנית ותכנית חשיבות עצומה. בנוסף לקידום תכניות למגורים נדרש לתת מענה תעסוקתי. הגדלת בתי חולים קיימים הינה צורך חיוני הן בהיבט הרפואי לאוכלוסייה הקיימת והעתידית והן בהיבט התעסוקתי. בי"ח הינו מחולל תעסוקה משמעותי וחשוב מאוד המייצר מנעד רחב של מקומות תעסוקה מגוונים. בנוסף, מעודד הקמת מקומות עבודה במעגלים רחבים יותר מבית החולים עצמו, במקצועות הפרא – רפואיים ובעיקר נותן מענה לאוכלוסייה חדשה שתרצה לבוא ולגור ביישובי הצפון."