מרחב מרכז - מכרז מס': מר/144/2022 ראש העין

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "גלאס השקעות והחזקות בע"מ", ו-"טרנד נכסים והשקעות בע"מ" כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-2 מתחמים למסחר ותעסוקה במתחם C דרום, ראש העין. במכרז זה הוגשו 4 הצעות.

 

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 27,777,999₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח ו-22,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח, בהתאמה.

המגרשים נמצאים בתחום תוכנית 418-0329904 העוסקת במתחם C בחלק הדרום מערבי של ראש העין בחלקו החדש של רחוב שבזי, המתפרשת על כ-124 דונם ומציעה מתחם מסחר ותעסוקה בשילוב מגורים מיוחדים, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים נרחבים.

מרחב מרכז - מכרז מס': מר/257/2021 מודיעין-מכבים-רעות

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "בית בכפר מורדות ארנונה בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-300 יח"ד במגרש לדיור מיוחד ומסחר בשכונת מורשת, מודיעין-מכבים-רעות. למכרז הוגשו 5 הצעות.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 75,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח 43,025,374 ₪ (כולל מע"מ).

המגרשים נמצאים בתחום תוכנית 420-0241646 המתפרשת על שטח של כ-1,138 דונם וממוקמת בגבעות המערביות של העיר מודיעין, בין ואדי ענבה מדרום לעמק 27 מצפון ומערבית לשכונת אבני חן. התוכנית כוללת מגורים בהיקף של כ-4,200 יח"ד וכ-300 יחידות דיור מוגן לצד אלה יוקמו מבני ציבור, גינות ציבוריות ושטחי מסחר ותעסוקה לאורך שדרה מרכזית על קו הרכס.

מרחב מרכז - מכרז מס': מר/193/2022 פתח תקווה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "יסודי ארץ פ.מ. בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם לבניית 6 יח"ד בבנייה רוויה בפתח תקווה. במכרז זה הוגשו 27 הצעות.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 7,010,000₪ (לא כולל מע"מ) והוצאות פיתוח.

המגרש נמצא בתחום תוכניות פת/1239/3, פת/מק/2000/ד/1, פת/2000/א, פת/מק/2000/ד, פת/2000, פת/1271/1, פת/1273, פת/1239/3 שעיקרן הוראות בינוי וייעודו בנייה רוויה.

מרחב מרכז - מכרז מס': מר/332/2021 ראשון לציון

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם לבניה רוויה ומסחר במסגרת מסלול בינוי-פינוי-בינוי בשכונת נוריות, ראשון לציון. במכרז זה הוגשו 7 הצעות.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 256,555,559₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח 44,235,943 ₪ (כולל מע"מ).

המגרשים נמצאים בתחום תוכנית 413-0651679 העוסקת בשכונת הנוריות (צריפין מתחם 5), שכונת מגורים בת כ-3,575 יח"ד המתפרשת על שטח של כ-418 דונם מדרום לרחוב הרצוג, ממערב לבית החולים אסף הרופא וממזרח לגן בעברית. הבינוי בשכונה מאופיין בבנייה רוויה בצפיפות גבוהה משולבת באזורים ירוקים פתוחים נרחבים כולל מבנים בעלי ערך היסטורי לשימור לצד מבני ציבור, מסחר ותעסוקה. עוד בשכונה מתוכנן תוואי הקו החום של הרכבת הקלה לאורכו תוכננו רחובות עם חזיתות מסחריות.