הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה לאחרונה את ההסכם לפינוי והשבת  "שטח D" בתחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון מחברת החשמל לידי המדינה. השבת שטח D נעשית בהתאם להסכם הסדרת הנכסים שנחתם בין חברת החשמל למדינת ישראל ורשות מקרקעי ישראל בתאריך 3.1.2018. במסגרת ההסכם, נקבע כי שטח D, אשר יועד בעבר להקמת יחידת כוח פחמית נוספת, היא בעלת פוטנציאל גבוה להשבה לידי המדינה.

כלים
שטח D (מודגש) ותחנת הכוח רוטנברג
שטח D (מודגש) ותחנת הכוח רוטנברג

החלטת ממשלה מ2018 קבעה כי השטח אכן יועבר לידי רשות מקרקעי ישראל לצורך שיווקו ליזם פרטי להקמת יחידת ייצור חשמל בגז וזאת כחלק מהתכנית להסבת תחנות הכוח לייצור חשמל באמצעות גז טבעי, וכן בהתאם לרפורמה במשק החשמל שקבעה כי יש להגביר את התחרותיות בענף באמצעות כניסת יזמים פרטיים. שטח D המדובר, משתרע על כ-60 דונם, בקצהו הצפוני של תחנת הכוח. על פי ההסכם, השטח יימסר לחזקת רשות מקרקעי ישראל לצורך שיווקו כמקב"ת   מכרז קרקע בלתי מתוכננת,  ליזם פרטי עד לסוף שנת 2023, כאשר רשות מקרקעי ישראל תממן את עלויות פינוי המתקנים והתשתיות אשר קיימים היום בשטח.

ההסכם משקף את מדיניות רשות מקרקעי ישראל בדבר ניצול משאב המקרקעין באופן מיטבי וקידום הסכמים כלכליים מול חברות ממשלתיות לתועלת המשק הישראלי.

על פי הערכות כלכליות, שיווק השטח במסגרת מכרז פומבי צפוי להניב תקבולים משמעותיים בהיקף של מאות מלש"ח, ולשימוש מיטבי וניצול מקסימאלי של הקרקע בהיבט התכנוני והאנרגיה. 

לדברי רשות החשמל, לשטח D המתפנה, קיימים יתרונות סביבתיים ותכנוניים בולטים -לנוכח מיקומו האסטרטגי - שיביאו ליצור חשמל בהספק משמעותי, והוא צפוי לספק מענה לביקושים העתידיים במשק החשמל בצורה ירוקה ויעילה יותר.

פינוי שטח D ושיווקו המחודש לצורך הקמת יחידת ייצור מונעת גז טבעי (מחז"מ) מהווה אבן דרך נוספת במאמץ הסביבתי לצמצום ייצור החשמל באמצעות פחם, להמשך קידום הרפורמה במשק החשמל, להגברת התחרותיות במשק האנרגיה ומעל הכל לשימוש יעיל וכלכלי יותר בקרקע.

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל- אני מברך על ההסכם להשבת מתחם משמעותי למדינה לצורך שיווקו מחדש לשימוש כמיזם אנרגיה חלופית. הסכם זה מהווה חלק מהמאמצים שלנו לקדם פתרונות לא שגרתיים לצורך שיווק קרקעות למשק האנרגיה החלופית במטרה לעמוד ביעדי הממשלה להפחתת זיהום אויר . רשות מקרקעי ישראל תמשיך לפעול לאיתור פתרונות יצירתיים נוספים לקידום משק האנרגיה החלופית בישראל.

רם ארליכמן,מ"מ מנכל חברת החשמל: "חברת החשמל ממשיכה בישום מכלול ההסכמים עליהם התחייבה מול המדינה ובראשם הרפורמה והסדר הנכסים. מסירת השטחים למדינה על ידי חברת החשמל משחררת חסמים ותורמת לפיתוח נדלן ותשתיות ממרכזי ערים כמו תל אביב ועד תיירות באיילת ואנרגיה באשקלון"

מאיר פרי מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ברשות מקרקעי ישראל ומי שהוביל את הפרויקט מטעם הרשות: "מדובר במהלך אסטרטגי בעל חשיבות רבה, אשר עתיד להוות תרומה משמעותית למשק האנרגיה בראייה ארוכת טווח, ולניצול כלכלי, נכון ויעיל של קרקעות המדינה".