רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה ישירה לקבלת זכויות חכירה במתחם אחד לבניית 200 יח"ד בבנייה רוויה ומסחר במתחם "מכבי החדשה רמלה", רמלה

המכרז הוא חלק מתוכנית תמ"א/47/ר העוסקת במתחם מגורים "מכבי החדשה רמלה" בכניסה המזרחית לעיר רמלה, בין כביש 44 הישן והעתידי למסילות לוד-אשקלון ולוד-ב"ש.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-155.7 דונם, כוללת מגורים כ-1,376 יח"ד, דרכים, מוסדות חינוך וציבור, שטחים לתעשיה, מסחר ותעסוקה של כ-24,000 מ"ר ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-33.4 דונם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 09/05/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים:https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220067

ramle e3614