רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה ישירה לקבלת זכויות חכירה במגרש אחד למסחר ותעסוקה בא.ת. רחוב אלטשולר זאב יצחק, רחובות

המכרז הוא חלק מתוכניות 414-0556209 העוסקת בתכנון של מגרש 17 והרחבות דרך ברחוב אלטשולר זאב יצחק ברחובות.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-25 דונם, כוללת דרכים, שטחים לתעשיה מסחר ותעסוקה של כ-12,000 מ"ר ושטח ציבורי פתוח בהיקף של כ-3.8 דונם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 13/06/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220066

rehovot bdd3d

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS