רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשב"ש מפרסמים מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לתכנון, פיתוח, בניה צמודת קרקע, רוויה, תיירות, מסחר ותעסוקה לבניית 1,560 יח"ד במתחם אחד ברובע 12 בקצרין, מספר מכרז: צפ/477/2021.

המכרז הוא חלק מתוכניות תמל/1032 שמטרתה הקמת שכונת מגורים חדשה במערב קצרין, שכונה שתכיל 1680 יחידות דיור על פני 680 דונם, מענה לצרכי ציבור שיהנו משני בתי ספר חדשים וגנים, מעיין ואתר היסטורי ודגש על תיירות, תעסוקה ומסחר. ברובע זה הבנייה תהיה מאד מגוונת: החל מיחידות דיור עם אפשרות לצימרים, מגרשים למבנים דו-משפחתיים, דירות גן וגג, בניה סביב לחצרות ועד בנייה ב3-5 קומות.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 25/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210477

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לרכישה ולפינוי עודפי בזלת בתחום חלקות היישוב כחל

השטח שישווק במסגרת המכרז מצוי במועצה אזורית מבואות חרמון מדרום לצפת ומצפון מערב לטבריה.

תקופת המכרז תחל במועד אישור העיסקה (מועד החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז) ותמשך עד לא יאוחר מ-36 חודשים ממועד אישור העיסקה. למכרז 2 שלבים: שלב ראשון – פינוי עודפי הבזלת משטח החלקות וריכוזם בשטח ההתארגנות ושלב שני - פינוי עודפי הבזלת משטח ההתארגנות.

מחיר מינימום לרכישת העודפים הינו 1.2 מיליון ₪.

המכרז מיועד ליחידים/ יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע להרשאה לפינוי ורכישת עודפי הבזלת.

רשאים להגיש הצעה למכרז רק מי שהשתתפו בסיור המציעים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 14/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210222

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז לבניית 948 יח"ד בבנייה רוויה בגבעת הרקפות קרית ביאליק מספר מכרז: חי/478/2021

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 948 יח"ד בבנייה רוויה בגבעת הרקפות

המכרז הוא חלק מתוכנית 301-0186817 שמטרתה הקמת שכונת מגורים מדרום מזרח לשכונת גבעת הרקפות הקיימת. השכונה מיועדת להקמת 948 יח"ד כהרחבה לשכונה קיימת בת כ-850 יח"ד בתכנית שאושרה ב- 1992 ותכנית השלמת גבעת הרקפות הכוללת 340 יח"ד שאושרה ב- 2012. התכנון האדריכלי של השכונה נעשה בצורה מעגלית.

במרכז השכונה ישנו מרכז מסחרי וכמה מוסדות ציבור, מסביבו בניינים בני 5 קומות, סביבם מעגל נוסף של בניינים בני 7-10 קומות ובניינים בני 13 קומות בטבעת המזרחית הפונה אל הפארק. בשכונה מרכז מסחרי, קופת חולים, סופר-מרקט, גני ילדים, בתי כנסת ומגרשי משחקים. במסגרת תכנית זו ייבנו בשכונה בתי ספר יסודיים ובית ספר מקיף אשר ישרתו את השכונה המורחבת.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 25/4/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210478

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז לבניית 180 יח"ד במגרש לדיור מוגן בשכונת אפק, קריית ביאליק מספר מכרז: חי/479/2021

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי לבניית 180 יח"ד במגרש לדיור מוגן בשכונת אפק, קרית ביאליק

המכרז הוא חלק מתכנית ק/425 שמטרתה הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ-4,573 יח"ד במבנים בגבהים שונים ובתמהיל מגוון לאורך שדרה מרכזית לצד שטחים פתוחים, מבני ציבור לטובת תושבי העיר ולצורך פיתוחה לשנים הבאות, מערכת תנועה וחניות, שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל.

התוכנית בשטח של כ-1,128 דונם, כוללת מגורים של כ-4,573 יחידות דיור בהיקף של כ-1,350,000 מ"ר בניה למגורים, שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-6,360 מ"ר, מוסדות ומבני ציבור בהיקף של כ-94,400 מ"ר, תיירות ונופש בהיקף של כ-18,000 מ"ר, שבילים, ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-325,000 מ"ר.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 04/04/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210479

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז ל-2 מגרשים לתעשייה עתירת ידע בפארק התעשיות חמ"ן במודיעין מספר מכרז: מר/392/2021

מרחב מרכז ברשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסם מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ל-2 מגרשים לתעשייה עתירת ידע בפארק התעשיות חמ"ן, במועצה אזורית חבל מודיעין

המכרז הוא חלק מתוכניות 424-0542670, חמ/40/401 שמטרתן הקמת אזור תעשייה חדש בסמוך לנמל התעופה בן גוריון, למסילת הברזל ולכבישים 1, 6 וציר 444. הפארק משתרע על שטח כולל של כ-1,730 דונם ומחולק לשלושה יעדים מרכזיים: מתחמי אחסון ולוגיסטיקה, מתחמי תעשייה עתירת ידע ומתחמי מסחר ושירותים. אזור תעשייה חמן שנמצא במ.א. חבל מודיעין מהווה קרקע יעודית לתעשיות עתירות ידע כגון מוכנים ומעבדות מחקר, פיתוח טכנולוגי ומדעי, משרדים ואחסנה ייעודית לתעשיות אלה.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 07/03/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210392

רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון והבינוי מפרסמים מכרז במסלול "מחיר מטרה" באשדוד

מספר מכרז: ים/461/2021

רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון והבינוי מפרסמים מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 359 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בפארק לכיש באשדוד

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1062 שמטרתה הקמת שכונת מגורים שתכלול כ-3400 יח"ד בפארק לכיש באשדוד. התכנית מציעה הקמה של 3,133 יח"ד רגילות ושל 240 יחידות דיור מיוחד בנוסף למבני ציבור, שטחים פתוחים, מסחר תעסוקה וכן קריית ספורט. במסגרת התכנית, מוצעת בנייה בעלת אופי מרקמי בגובה של עד 10 קומות. לאורך הדרכים הראשיות והצמתים מוצעים מגדלים בגובה של 18 עד 30 קומות.

התכנית מציעה מספר רב של חיבורים למתחמים הסמוכים הן כצירים לכלי רכב והן כשבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

התכנית מציעה כ-60 דונם לטובת מבנים למוסדות ציבור, כן מוצעים כ-23 דונם לשצ"פ ומעל ל-122 דונם מיועדים לפארק ציבורי. בנוסף, קריית הספורט המוצעת בחלקה הצפוני של התכנית צפויה לשרת הן את הצרכים השכונתיים והן את הצרכים הכלל עירוניים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 07/03/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210461

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז לבניית 32 יח"ד בשכונת בית הכרם בירושלים מספר מכרז: ים/463/2021

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 32 יח"ד לבניה רוויה בשכונת בית הכרם (רח' תלמה ילין) בירושלים

המכרז הוא חלק מתכנית במ/2005/6ב שמטרתה קביעת מערך ייעודי הקרקע ברכס שלוחת רמת בית הכרם. השכונה משתרעת על פני כ-462 דונם וכוללת כ-2,000 יח"ד. השכונה עצמה בנויה סביב לפארק מרכזי ולגני משחקים לילדים, כאשר לרובם יש גישה ישירה לפארק. נסללו בה רחובות 'הולנדיים', והבנייה רוויה בבניינים של 3-5 קומות, בסגנון נאו-קלאסי. השכונה נחשבת לאקסקלוסיבית ואטרקטיבית, גם בשל היותה שכונה שקטה וקרובה לעורקי התחבורה הראשיים של כביש בגין ושדרות הרצל. ברוב הבתים הדירות בנות שלושה עד חמישה חדרים, ויש אף דירות גג (פנטהאוזים) ודירות רב מפלסיות (דופלקסים).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 11/4/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210463

רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון והבינוי מפרסמים מכרז למגרש אחד ביעוד אזור משולב מלאכה, תעשיה זעירה ומסחר

באזור תעשייה  עד הלום -באר טוביה

מספר מכרז: ים/230/2021

רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון והבינוי מפרסמים מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה למגרש אחד ביעוד אזור משולב מלאכה, תעשיה זעירה ומסחר בא.ת. עד הלום - מ.א באר טוביה

המכרז הוא חלק מתכנית 56/101/02/8 שמטרתה הרחבת אזור התעשייה עד הלום בכ-40 דונם. התכנית עוסקת בשינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לאזור מלאכה, תעשייה זעירה ומסחר. באזור תותר הקמת חניה, גן אירועים פתוח, חנויות, משרדים, בתי מלאכה, מחסנים ומכונות.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 28/03/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210230

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS