רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מרחב עסקי ירושלים, יחד עם משרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון, במסגרתו ישווק מתחם ל'דיור מיוחד' ותיירות בשכונה ג'3 (המשקפיים) רמת בית שמש. מדובר במתחם אחד בשטח של כ-12,111 מ"ר להקמת דיור מיוחד ותיירות

 

המכרז הינו חלק מתוכנית בש/181 ('אזור מגורים ותעסוקה משולב'). התוכנית מתפרסת על שטח כולל של כ-851.28 דונם ומטרתה הקמה ופיתוח של שכונת מגורים חדשה, אזור מלונאות ונופש, אזור תעסוקה, אזור שירותי חירום והצלה, מסחר, מוסדות ציבור וקהילה, תרבות ופנאי, ושטח להקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך, כולל התווית תוואי דרך חדשה והקצאת יחידות דיור נדרשות.

"שיווק המתחם צפוי לחזק את בית שמש ואזור רמת בית שמש בפרט וליצר מרכז תיירותי שיענה על הדרישה ההולכת וגדלה לאזורי נופש ותיירות ברחבי המדינה בהתאם לקצב הגידול באוכלוסייה ולתיירות הנכנסת. התכנון כולל שטחי תיירות, מלונאות ונופש לצד מסחר, תעסוקה, מוסדות ציבור וקהילה וכל התשתיות הנדרשות." אומר יעקב קווינט מנהל רשות מקרקעי ישראל.

לא תתקבלנה הצעות למכרז מתחת למחיר המינימום.

במסגרת המכרז ישווק מתחם המיועד לדיור מיוחד ותיירות. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה חכירה בגין המגרש שפרטיו יפורסמו בחוברת המכרז. המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לפיתוח המתחם ולבניית הדיור המיוחד והתיירות.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". 

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי מרחב עסקי דרום) בתאריך 28/03/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210443