רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מרחב עסקי דרום, יחד עם משרד התיירות, מפרסמים מכרז מקוון, במסגרתו ישווקו 7 מתחמים למלונאות ונופש בים המלח, בתחום המועצה האזורית תמר. שניים  מהמלונות יוקמו על המים ואחד מהם אף כולל אטרקציה תיירותית

 

המכרז הינו חלק מתוכנית 656-0254458 ('ים המלח - בתי מלון') ותוכנית 27/139/03/10 ('עין בוקק'). התוכנית  מתפרסת על שטח כולל של כ-3,962.9 דונם באזור עין בוקק וחמי זוהר בדרום מזרח ים המלחוהיא עוסקת בשדרוג מתחם התיירות הקיים שם, הרחבתו ופיתוחו כמתחם ייחודי בקנה מידה בינלאומי, במטרה למצות את הפוטנציאל התיירותי של האזור. זאת, בהיותו מוקד משיכה וחוויה תיירותיתכוללת בסביבה מדברית ובהתאם לייחודו של המקום, כולל הגנות ים המלח.

עוד כוללת התוכנית מגורים, מסחר ונופש בהיקף של כ-34.9 דונם, מסחר ומשרדים בהיקף של כ-3 דונם, מסחר ותיירות בהיקף של כ-32.3 דונם, דרכים בשטח של כ-445.2 דונם, שטחים פתוחים בהיקף של כ-2,321 דונם,תיירות ומבני ציבור בהיקף של כ-20.6 דונם ותיירות ונופש בהיקף של כ-989.3 דונם.

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "שיווק המתחמים צפוי לחזק את אזור ים המלח, המהווה מרכז תיירותי חשוב ומיוחד ברמה הארצית והעולמית המשמש גם כאזור מרפא ייחודי, ולענות על הדרישה ההולכת וגדלה לאתרי נופש ותיירות

בהתאם לקצב הגידול באוכלוסייה ולתיירות הנכנסת. התכנון כולל שטחי תיירות, מלונאות ונופש לצד אטרקציות, מסחר, משרדים, וכל זאת לצד שטחים פתוחים רחבי ידיים לחיזוק הבסיס הכלכלי והתעסוקתי לתושבי האזור והסביבה ובהתאמה חיזוק התשתיות התומכות כולל דרכים וחניה".

מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי: "שיווק המגרשים הינו שלב נוסף בפיתוח התיירותי שמוביל משרד התיירות בשנים האחרונות באזור ים המלח ומצטרף לקידום פיתוח המותג הדרומי בנגב, וזאת מתוך מטרה להפוך את הנגב למותג תיירותי בינלאומי מוביל. בשנים האחרונות השקיע משרד התיירות מאות מיליוני שקלים בתשתיות תיירותיות אשר הגבירו בצורה ניכרת את הביקושים ומלונות האזור נהנים מהתפוסה הממוצעת הגבוהה בישראל. המשרד מקדם תכנית כוללת למרחב זה, החל מצפון ים המלח ועד למדבר, מתוך ראיה כוללת של פיתוח תואם אקלים, המבוסס על עקרונות של בניה ירוקה, השתלבות בטופוגרפיה הקיימת, שמירת תצפית פתוחה אל המים ואל מצוק ההעתקים לאורך מסלול הנסיעה בכביש 90.

כמו כן הושם דגש על שמירת הנחלים וטיפוחם ויצירת רצועת חוף רציפה, רחבה, פעילה ופתוחה לציבור לכל אורכה. במסגרת הבינוי המתוכנן ניתנה תשומת לב לשמירה על קו המים ועיצוב קו חוף ייחודי".

לא תתקבלנה הצעות למכרז מתחת למחיר המינימום.

המכרז הינו למומלצי משרד התיירות בלבד. את הבקשות לקבלת המלצה ממשרד התיירות יש להגיש בהתאם לתנאים אשר יפורטו בחוברת המכרז אל מר אבישי בר-אושר, מנהל אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות, רח' בנק ישראל 5, ירושלים. טל' 02-6664385/90 עד ליום 22/3/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

המלצת משרד התיירות תינתן עד לתאריך 30/6/2022. יש לצרף המלצה זו להצעה שתוגש למכרז. הצעה שתוגש ללא המלצת משרד התיירות תיפסל.

במסגרת המכרז ישווקו 7 מתחמים (8 מגרשים). מתחמים 1-6 מיועדים למלונאות ומתחם 7 מיועד למלונאות ואטרקציה תיירותית על המים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה פיתוח ל-4 שנים,שבעקבותיו ייחתם חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה חכירה בגין השטחים שפרטיהם יפורסמו בחוברת המכרז.

המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לפיתוח המתחמים ולבניית 1,675 יחידות אכסון מלונאי.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". 

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי מרחב צפון) בתאריך 11/07/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210320