עם כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקפו חלה הבחנה ברורה יותר בין אדם פרטי הפותח בהליכי חדלות פירעון לבין חברה בע"מ או תאגיד. יש לזכור כי לחברה בע"מ ישנה אישיות משפטית בפני עצמה בניגוד לאדם פרטי או עסק מורשה האחראי באופן ישיר לתוצאותיו או פעולות אחרות הנגרמות מהעסק שלו.

כלים

 

כפי שיסביר עורך דין פשיטת רגל מייד, בעקבות החוק החדש שנכנס לתוקפו בשנת 2018, כאשר חברה מעוניינת לפתוח בהליכי חדלות פירעון עליה לעשות זאת ללא קשר לגובה החוב לבית המשפט המחוזי. בניגוד לכך, כאשר מדובר באדם פרטי, זהות המותב המשפטי תקבע בהתאם לגובה החוב.

לאיזה בית משפט תגיש חברה בקשה לחדלות פירעון ולאיפה יגיש אדם פרטי

אין ספק כי פתיחת הליכי חדלות פירעון הם דבר שאינו פשוט לא לחברה ולא לאדם פרטי. יחד עם זאת, כאשר כבר חברה או אדם פרטי מעוניינים לפתוח בהליכי חדלות פירעון יש לשים לב לזהות הערכאה המשפטית אשר תדון בבקשה.

כאשר חברה בע"מ מעוניינת לפתוח בהליך חדלות פירעון עליה להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי הנמצא באזור מושבה. בקשה זו אינה תלויה בגובה החוב ובכל מצב תוגש לבית המשפט המחוזי. כאשר מדובר באדם פרטי המעוניין להגיש בקשה לחדלות פירעון, זהות הערכאה המשפטית תקבע בהתאם לגובה החוב.

כאשר מדובר בחובות כספיים נמוכים, המותב המשפטי יהיה לשכת הוצאה לפועל, רשם הוצאה לפועל. כאשר מדובר בחובות כספיים גדולים יותר, על החייב לפנות לבית המשפט השלום ולהגיש שם את הבקשה. הגשת הבקשה תהיה בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות להוכחת הנטען בבקשה ועל החייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשתו.

מתי חברה ואדם פרטי יכולים לפתוח בהליכי חדלות פירעון

כאשר עסק או חברה מגיעים למצב של חדלות פירעון ושווי חובותיהם עולה על שווי הנכסים הנמצאים ברשותם הם רשאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון. במקרה של חברה, הרי שגם נושי החברה רשאים לפתוח בבקשה לחדלות פירעון בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

כמו כן, גם כאשר חייב מבין כי בקרוב מאוד חוב הקיים לו לא יפרע יוכל להקדים תרופה למכה ולפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. יש לזכור כי חשיבה מקדימה יכולה לסייע לחייב למצות את ההליכים המשפטיים באופן המקסימלי ביותר שניתן ובכל להביא למחיקת החובות.

כיצד יסייע הליך חדלות פירעון לאדם פרטי וחברה

במסגרת הליך חדלות פירעון יעבור החייב או החברה תחנות רבות עד לסיום ההליך ומחיקת החובות. מחיקת החובות תעניק לחייב צו הפטר אשר יגן עליו מכל חוב שעמד לו ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון. מטרת על בהליך חדלות פירעון היא שיקום החייב ופתיחת דף חדש בחייו.

עם סיום ההליך המשפטי, יבין החייב היכן מעד בחייו והיכן פעל כלכלית לא במצורה נכונה אשר הביאה אותו למצב בו הוא נמצא כיום. על מנת שהחייב יוכל באמת ובתמים לשקם את עצמו, העניק לו המחוקק צו הפטר אשר ימחק לו את כל החובות.

במקרה ומדובר בחברה, תהליך חדלות פירעון מסתיים בפירוק החברה וחיסולה על ידי רשם החברות. רק במידה ולאחר פירעון כל החובות שהחברה יצרה, נשאר מעט כסף יוכלו בעלי המניות שלה לחלוק במה שנותר.

בהליך של פירוק חברה בדומה לאדם פרטי, ניתן לפתוח בהליך הבראת החברה והחזרתה לפעילות תקנה. הליך הבראת החברה יעשה כאשר מדובר בחברה שהוכיחה כי באפשרותה להביא לסילוק החובות בהמשך פעילותה התקינה וכי נסיבות המקרה מאפשרות את המשך עבודתה.